Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHM6200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHM6200. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHM6200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHM6200 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHM6200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (844 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHM6200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. Gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. [. . . ] Houd vervolgens de mixer met één hand stevig vast en druk op de uitwerpknop. Gebruik een standaard plastic beslagkom en vul deze met maximaal 1, 5 kg etenswaren of 1, 75 l vloeistof. Raak om letsel te voorkomen draaiende gardes of haken nooit aan met keukengereedschap of met uw vingers. Schieben Sie den Wahlschalter auf die Position "+"(TURBO), um die höchste Geschwindigkeit einzustellen. Selecteer en houd de "+" (TURBO) instelling ingedrukt voor de hoogste snelheid. Als de "+" (TURBO) wordt losgelaten, keert de snelheidsinstelling terug naar de "0" stand. Begin altijd te mixen op lage snelheid en voer de snelheid langzaam op. Tijdens gebruik kunt u de mixer verticaal houden maar zorg ervoordat de snelheids-knop op de "0" stand staat. Zet als het mixen voltooid is de sneleheidsknop op stand "0" en haal de stekker uit het stopcontact. Start met de laagste snelheid en verhoog tot MAX 50% van de totale snelheid. Start met de laagste snelheid en verhoog tot MAX 50% van de totale snelheid. Begin op lage snelheid om te voorkomen dat poederachtige voedingsmiddelen (bijv. [. . . ] Gebruik de kneedhaken en gebruik de turbo-instelling om de ingrediënten te mengen gedurende 10 seconden. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le seguenti istruzioni. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHM6200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHM6200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag