Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHL9530FOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHL9530FOK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHL9530FOK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHL9530FOK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHL9530FOK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6917 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHL9530FOK (10208 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHL9530FOK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt. Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. [. . . ] Wacht totdat de kookzone is afgekoeld voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie: · -- 5 uur -- 4 uur -- 1, 5 uur De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt het vermogen naar het maximale niveau voor één kookzone per paar. Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus. Als de afteltijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Het geluid stoppen: aanraken Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. Voor het afstellen van de kookzone (als meer dan één kookzone meerdere malen aan tot werkt):raak het lampje van de gewenste kookzone brandt. Voor het inschakelen van CountUp Timer:raak van de timer gaat branden. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd open geteld. Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: stel de kookzone . Voor het uitschakelen van CountUp en Timer: stel de kookzone in met raak of aan voor het inschakelen van de timer. Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor slechts deze ene keer. Voor het afstellen van de kookzomeerdere malen aan tot het ne:raak lampje van de gewenste kookzone brandt. De timer met aftelfunctie activeren: van de timer aan om de tijd in Raak te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd afgeteld. Het indicatielampde kookzone met je van de kookzone gaat sneller knipperen. U kunt de timer als Kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . [. . . ] Duw de twee uiteinden tegen elkaar als u de strip op lengte knipt (houd een marge van een paar mm aan). Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHL9530FOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHL9530FOK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag