Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHL8540FOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHL8540FOK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHL8540FOK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHL8540FOK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHL8540FOK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10227 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHL8540FOK (10564 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHL8540FOK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt. Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. [. . . ] Wacht totdat de kookzone is afgekoeld voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie: · -- 5 uur -- 4 uur -- 1, 5 uur U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie diagram) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. 1) De accessoire Infinite Plancha wordt niet meegeleverd met het apparaat. Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor slechts deze ene keer. Voor het afstellen van de kookzomeerdere malen aan tot het ne:raak lampje van de gewenste kookzone brandt. De timer met aftelfunctie activeren: van de timer aan om de tijd in Raak te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd afgeteld. Het indicatielampde kookzone met je van de kookzone gaat sneller knipperen. Als de afteltijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Het geluid stoppen: aanraken De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Powerfunctie kan een beperkte tijd worden ingeschakeld (zie het hoofdstuk Technische informatie). Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld aan naar de hoogste kookstand. Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt het vermogen naar het maximale niveau voor één kookzone per paar. Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus. Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. Voor het afstellen van de kookzone (als meer dan één kookzone werkt):raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. Voor het inschakelen van CountUp gaat Timer:raak van de timer Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: stel de kookzone . Voor het uitschakelen van CountUp en Timer: stel de kookzone in met raak of aan voor het inschakelen van de timer. Raak om deze functie te stoppen De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven. [. . . ] U kunt de beschermdoos niet gebruiken als u het apparaat boven een oven installeert. 2) De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHL8540FOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHL8540FOK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag