Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHL60N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHL60N. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHL60N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHL60N te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHL60N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (57 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHL60N (58 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHL60N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! 30 electrolux NEDERLANDS BE Waarschuwingen en belangrijke adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. [. . . ] De vlam beveiliging voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat door een storing in het gasnet. Zet vervolgens de knop in de gewenste stand. wokbrander A B D C A - Branderdeksel B - Vlamverdeler C - Vonkontsteking D - Vlambeveiliging electrolux 35 Waarschuwing Druk nooit op de knop van de brander als het branderdeksel niet op de brander ligt. Doet u dat wel, dan kan de ontstekingsunit z'n zeer hoge spanning niet kwijt hetgeen tot beschadiging van de ontstekingsunit kan leiden. Belangrijk: Ontsteek eerst de brander en plaats dan de pan boven de brander. Het gebruik De lekplaat De lekplaat is bedoeld voor het opvangen van overkokende vloeistof of gemorste ingrediënten. Wij adviseren u om na het gebruik van de kookplaat de lekplaat direct schoon te maken. Gemorste en daarna opgedroogde substanties zijn vaak moeilijk te verwijderen, terwijl bij direct schoonmaken een vochtige doek al voldoende is. Zo moet u bijvoorbeeld gemorste rabarber beslist direct verwijderen en met schoon water naspoelen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de pandragers en de branderdeksels. De pandragers Het gaskomfoor is voorzien van twee pandragers. Na verloop van tijd kan, door het gebruik van de branders, enig email van de punten afspringen; dat is een normaal, niet te vermijden, verschijnsel. Nuttig gebruik Een grote pan op de kleine kookbrander is, voor wat het aan de kook brengen betreft, oneconomisch. Doordat het aan de kook brengen te lang gaat duren treedt ondertussen veel warmteverlies op. Een kleine pan op de sterkbrander is eveneens oneconomisch, omdat een deel van de vlammen dan buiten de panbodem steekt en de warmte daarvan voor de pan verloren gaat. · Plaats het toestel niet in de buurt van ontvlambare materialen (zoals gordijnen, handdoeken enz. ). · De hierna volgende instructies zijn bestemd voor de erkende installateurs, om ervoor te zorgen dat installatie en onderhoud optimaal verlopen, volgens de geldende normen. 3) Met een steeksleutel van 7 schroeft U de gassproeiers los en neemt U ze weg, om ze te vervangen door diegene die overeenstemmen met het type gas (zie tabel). 4) Hermonteer de delen door dezelfde handelingen te FO 0392 volgen, in tegengestelde zin. 5) Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat oveneenstemt met het nieuwe gastype. Dit identificatieplaatje vindt u in de verpakking van het Bypass vijs inspuitstuk meegeleverd met het toestel. Indien de gasdruk verschillend is (of variabel) van dewelke voorzien, is het noodzakelijk een gepaste drukregelaar te plaatsen op de inlaattube, conform aan de normen. Regeling minimum gaspitten Ontsteek de brander. Bij het omschakelen van aardgas naar flessengas dient de schroef volledig in wijzerszin worden vastgedraaid tot er een kleine regelmatige vlam wordt bekomen. In geval van transformatie van flessengas noor aardgas, het by-pass schroofje ongeveer 1/4 draai losschroeven, totdat men een kleine regelmatige vlam verkrijgt. 5) Controleer tenslotte of er geen uitdovingen van de gaspit zijn door snel de toets van de maximale stand op de minimum stand te draaien. 1) 2) 3) 4) 42 electrolux BRANDER MAXIMALE MINIMALE CALORISCH CALORISCH DEBIET DEBIET kW kW MAXIMALE CALORISCH DEBIET AARDGAS FLESSENGAS 28-30/37 mbar g/h m3/h mark mark G20 G25 G30 G31 100/mm 100/mm 20mbar 25mbar Kleinbrander Normaalbrander Wokbrander 1, 0 0, 33 70 0, 095 0, 111 50 73 71 1, 9 0, 45 96 0, 181 0, 210 71 138 136 3, 8 1, 20 146 0, 362 0, 421 98 276 271 Diameters van by-pass Ø By-pass 1/100 mm. [. . . ] De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet 48 electrolux origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. 10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHL60N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHL60N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag