Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHH9552XOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHH9552XOK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHH9552XOK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHH9552XOK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHH9552XOK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11193 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHH9552XOK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. Com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. [. . . ] Raak een van de besturingsensoren links/ rechts aan om de kookstand in te stellen of te wijzigen. 5 Automatisch opwarmen U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie diagram) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone: Raak aan ( verschijnt dan in het display). 8 Timer Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone op dat moment moet werken. • De timer met aftelfunctie activeren: raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd afgeteld. Als de afteltijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . 6 Powerfunctie De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Powerfunctie kan een beperkte tijd worden ingeschakeld (zie het hoofdstuk Technische informatie). Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. 7 Vermogensbeheer Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt het vermogen naar het maximale niveau voor één kookzone per paar. Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus. Com CountUp Timer (De timer met optelfunctie) Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. De kookzone instellen (indien er meer dan 1 kookzone actief is):raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. • Voor het inschakelen vanCountUp Timer: door van de timer aan te raken gaat branden. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. Het indicatielampje kookzone met van de kookzone gaat sneller knipperen. • Voor het uitschakelen van CountUp en Timer: stel de kookzone in met raak of aan voor het inschakelen van de timer. 10 Slot Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Raak om deze functie te starten Het symbool verschijnt gedurende vier seconden. [. . . ] help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten niet weg gemarkeerd met het symbool met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. • Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHH9552XOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHH9552XOK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag