Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHH3320FOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHH3320FOK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHH3320FOK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHH3320FOK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHH3320FOK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5639 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHH3320FOK (2969 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHH3320FOK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt. Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. [. . . ] De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. Er klinkt zes keer een geluidssignaal en het apparaat wordt uitgeschakeld. De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie: · -- 5 uur -- 1, 5 uur -- 4 uur Raak meteen aan tot de benodigde temperatuurinstelling aan gaat. De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Powerfunctie kan een beperkte tijd worden ingeschakeld (zie het hoofdstuk Technische informatie). Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld aan naar de hoogste kookstand. Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt het vermogen naar het maximale niveau voor één kookzone per paar. Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus. U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch op- In werking is, kunt u de warmte-inAls stelling niet wijzigen. Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone deze keer wordt gebruikt. De kookzone instellen:raak herhaaldelijk aan totdat het controlelampje van een benodigde kookzone aan gaat. De timer in- of uitschakelen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld. De timer uitschakelen: stel de kookzone in met en raak aan om de timer uit te schakelen. [. . . ] Mogelijke oorzaak en oplossing Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in. Er klinkt een geluidssigU hebt een of meer tipnaal en het apparaat toetsen afgedekt. Als het lang duurt alvorens de kookzone voldoende heet is, neem dan contact op met de klantenservice. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHH3320FOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHH3320FOK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag