Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHG 90830

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHG 90830. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHG 90830 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHG 90830 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHG 90830 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (828 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHG 90830

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Gaskookplaat NL EHG90830 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com INHOUD Veiligheidsinformatie Montage Beschrijving van het product Bediening Nuttige aanwijzingen en tips 2 4 7 8 9 Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Milieubescherming 9 10 11 12 Wijzigingen voorbehouden VEILIGHEIDSINFORMATIE Waarschuwing!Deze aanwijzingen zijn alleen geldig voor de landen waarvan de identificatiesymbolen op de voorkant van het instructieboekje en het apparaat zelf zijn vermeld. Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. [. . . ] Als u flexibele metalen leidingen gebruikt, moet u opletten dat deze niet in aanraking komen met bewegende onderdelen, of dat ze niet vastgeklemd worden. Wees ook voorzichtig wanneer de kookplaat wordt samengebracht met een oven. De verbinding moet worden aangelegd in overeenstemming met NEN 1078. electrolux 5 Belangrijk!Controleer of de gastoevoerdruk van het apparaat voldoet aan de aanbevolen waarden. De verstelbare aansluiting wordt op de uitbreidingsbrug bevestigd met behulp van een schroefdraadmoer G 1/2" (NEN 3258). Schroef de onderdelen vast en maak het geheel zo nodig vast met teflontape om de juiste richting te verkrijgen. ­ de leiding niet in aanraking komt met scherpe randen of hoeken ­ de leiding gemakkelijk onderzocht kan worden om de toestand ervan te controleren De controle van de staat van de flexibele leiding bestaat erin te controleren of: ­ ze geen barsten, sneden, vlekken of brandsporen vertoont op de twee uiteinden en over de volledige lengte ­ het materiaal niet gehard is, maar de juiste elasticiteit vertoont ­ de bevestigingsklemmen niet verroest zijn ­ de vervaldatum niet is verstreken. Als er een of meerdere defecten waarneembaar zijn, mag de leiding niet worden gerepareerd, maar moet ze worden vervangen. Controleer waneer de installatie is voltooid of elke leidingfitting goed is afgedicht. Verwijder met een dopsleutel 7 de hoofdsproeiers, en vervang ze door de sproeiers die vereist zijn voor het type gas dat u gebruikt (zie de tabel in de sectie Technische gegevens). Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of verschilt van de vereiste druk, moet u een geschikte drukregelaar op de gastoevoerleiding monteren. Instellen van het minimum niveau Het minimumniveau van de branders afstellen: 1. Verwijder de bedieningsknop. 1 2 3 1 Uiteinde van as met moer 2 Sluitring 3 Elleboog Aansluiting van flexibele niet-metalen leidingen: Als het mogelijk is om de aansluiting gemakkelijk te controleren in volledige aansluitzone, kunt u een flexibele leiding gebruiken. De flexibele leiding is klaar voor gebruik als: ­ ze niet meer kan worden opgewarmd dan kamertemperatuur, (hoger dan 30 °C) ­ de leiding niet langer is dan 1500 mm ­ de leiding geen smoorkleppen vertoont ­ de leiding niet onderworpen is aan tractie of torsie 6 electrolux 4. Als u overschakelt van aardgas 25 mbar op vloeibaar gas, draai de schroef dan helemaal in. Als u overschakelt van vloeibaar gas op aardgas 25 mbar, draai de bypassschroef dan ongeveer 1/4 draai los (1/2 draai bij een driekronenbrander). 1 · Sluit het apparaat op de netvoeding aan met behulp van een voorziening waarmee het apparaat kan worden losgekoppeld van de alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minimaal 3 mm breed, b. v. een automatische beschermende stroomonderbreker, aardlekschakelaars of een zekering. · Geen enkel deel van de aansluitkabel mag een temperatuur van 90°C bereiken. De blauwe neutrale draad moet worden aangesloten op de eindklem gemarkeerd met "N". De bruine (of zwarte) fasedraad (gemonteerd in het contact van de eindklem gemarkeerd met "L") moet altijd worden aangesloten op de fase van het voedingsnet. Vervanging van het aansluitsnoer Gebruik om de aansluitkabel te vervangen alleen het type H05V2V2-F T90 of een gelijksoortig type. Zorg ervoor dat de doorsnede van het snoer geschikt is voor het voltage en de bedrijfstemperatuur. C. so Lino Zanussi, 30 33080 PORCIA (PN) - ITALIA BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Indeling kookplaat 2 3 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Driekronenbrander Semi-snelle brander Semi-snelle brander Semi-snelle brander Sudderbrander Bedieningsknoppen Bedieningsknoppen Symbool Beschrijving geen gastoevoer / uitstand Symbool Beschrijving ontstekingsstand / maximale gastoevoer minimale gastoevoer 8 electrolux BEDIENING Ontsteking van de brander Waarschuwing! [. . . ] Reinig deze onderdelen altijd grondig, om moeilijkheden bij het aansteken te voorkomen, en controleer of de branderkroonopeningen niet verstopt zijn. Periodiek onderhoud Raadpleeg regelmatig uw lokale serviceafdeling, om de staat van de gastoevoerleiding en de drukregelaar (indien gemonteerd) te controleren. PROBLEMEN OPLOSSEN Probleem Er is geen vonk als de brander wordt aangestoken. Mogelijke oorzaak · Er is geen elektrische voeding Oplossing · Controleer of het apparaat goed is aangesloten en de elektrische voeding is ingeschakeld. Als de zekering meer dan één keer doorslaat, raadpleeg dan een bevoegde elektricien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHG 90830

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHG 90830 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag