Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHG6830X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHG6830X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHG6830X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHG6830X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHG6830X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (696 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHG6830X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift NL Gaskookplaat EHG 6830 2 electrolux electrolux 3 Welkom in de wereld van Electrolux!Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. [. . . ] Indien de koppeling van de gasslang niet past op de schroefdraad van de meegeleverde haakse fitting, gebruik dan de met de A) Aansluitpijp met wartel B) Ringetje C) Haakse fitting afb. WAARSCHUWING Controleren of alle verbindingen naar het apparaat goed gasdicht zijn, dient te geschieden met zeep-oplossing, nooit met een vlam. Ombouw naar vloeibaar gas Aanwijzingen m. b. t. de veiligheid Het ingestelde type gas is aangegeven op een sticker naast de gasaansluiting. Het ombouwen van gasinstallaties mag alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden. Vóór het ombouwen moet het apparaat worden losgekoppeld van gasen stroomvoorziening: draai de gaskraan dicht en schakel de zekeringen in de huisinstallatie uit. Vervangen van de sproeiers 1) Verwijder de roosters. 3) Met een steeksleutel van 7 (afb. 3) schroeft U de gassproeiers los en neemt U ze weg, om ze te vervangen door diegene die overeenstemmen met het type gas (zie tabel «Inspuitstukken» ). 4) Hermonteer de delen door dezelfde handelingen te volgen, in tegengestelde zin. 5) Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat oveneenstemt met het nieuwe gastype. Dit identificatieplaatje vindt u in de verpakking van het inspuitstuk meegeleverd met het toestel. afb. 3 electrolux 17 Indien de gasdruk verschillend is (of variabel) van dewelke voorzien, is het noodzakelijk een gepaste drukregelaar te plaatsen op de inlaattube, conform aan de normen. Regeling gaspitten 1) Ontsteek de brander. In geval van transformatie van aardgas noor flessengas, het by-pass schroofje van de kranen goed vastschroeven. In geval van transformatie van flessengas noor aardgas, het by-pass schroefje ongeveer 1/4 draai losschroeven, totdat men een kleine regelmatige vlam verkrijgt (voor de wokbrander draait u de by-pass schroef 1/2 draai los). 5) Controleer tenslotte of er geen uitdovingen van de gaspit zijn door snel de toets van de maximale stand op de minimum stand te draaien. afb. 4 Bypass vijs 18 electrolux Elektrische aansluiting · De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd. Het aansluitsnoer moet worden aangesloten op een geaarde wandcontactdoos (230 V~ 50 Hz). Deze wandcontactdoos moet overeenkomstig de voorschriften geïnstalleerd zijn. Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat kunnen verdragen (zie typeplaatje). Het stopcontact of de meerpolige schakelaar moeten makkelijk toegankelijk zijn. Als u het apparaat direct aan het net aansluit, moet tussen net en apparaat een meerpolige schakelaar worden aangebracht die tussen de contacten een opening van minimaal 3 mm heeft. De aardleiding mag nooit worden onderbroken (geel/ groene draad). overeenkomstig met de huidige bepalingen. Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden vervangen. Voor het vervangen van het snoer mag alleen type H05V2V2-F T9 worden gebruikt, aangepast aan temperatuur en belasting. [. . . ] b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHG6830X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHG6830X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag