Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHG3343X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHG3343X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHG3343X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHG3343X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHG3343X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (943 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHG3343X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wees voorzichtig bij het bakken met olie of andere vetten (zoals bij het frituren). Olie en vet ontbranden gemakkelijk bij oververhitting. Tabel van de minimale en maximale diameters van de pannen Brander TC brander Sterkbrander Normaalbrander Kleinbrander minimale diameter 160 mm. 160 mm. Onderhoud Voordat u de kookplaat gaat reinigen moet eerst de stroomtoevoer van de vonkontsteking worden afgesloten. [. . . ] Indien de koppeling van de gasslang niet past op de schroefdraad van de meegeleverde haakse fitting, gebruik dan de met de kookplaat meegeleverde adapter. afb. 3 5 Elektrische aansluiting · De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd. · Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat kunnen verdragen (zie typeplaatje). · Het stopcontact of de meerpolige schakelaar moeten makkelijk toegankelijk zijn. Het gebruikte aansluitsnoer moet van een geschikte stekker worden voorzien die de totale op het typeplaatje aangegeven elektrische belasting kan dragen. Als u het apparaat direct op het net aansluit, moet tussen net en apparaat een meerpolige schakelaar worden aangebracht met een opening tussen de contacten van minimaal 3 mm. De bruine fasedraad (die aangesloten is op de "L" clip van de kookplaat) moet altijd worden aangesloten op het fasecontact van het stroomnet. · Het aansluitsnoer moet zodanig worden geïnstalleerd dat het niet heter kan worden dan 90°C. afb. 4 Vervangen van het aansluitsnoer Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden vervangen. Voor het vervangen van het snoer mag alleen type H05V2V2-F T9 worden gebruikt, aangepast aan temperatuur en belasting. Bovendien moet de groen/gele aardleiding zo'n 2 cm langer zijn dan de faseleiding en de nulleiding (afb. 4-5). afb. 5 6 Draad diagram Aanpassing aan verschillend gastype Vervanging van de gassproeiers 1. Met een steeksleutel van 7 schroeft U de gassproeiers los en verwijdert u ze. 6), om ze te vervangen door de sproeiers die overeenstemmen met het type gas (zie Tabel 2). Regeling minimum gaspitten 1. Bij het omschakelen van aardgas naar butaangas dient de schroef volledig te worden vastgedraaid tot er een kleine regelmatige vlam wordt verkregen. Controleer tenslotte of de gaspit niet uitdooft wanneer de toest in een snel tempo van de miximale naar de minimale stand wordt gedraaid 4. Hermonteer de delen door dezelfde handelingen in omgekeerde volgorde te verrichten. Vervang het identificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat overeenstemt met het nieuwe gastype. [. . . ] Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden getoond. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, als gevolg van onzorgvuldig gebruik 6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en het functioneren van het toestel onbeduidend zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHG3343X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHG3343X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag