Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHF7647FOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHF7647FOK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHF7647FOK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHF7647FOK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHF7647FOK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12422 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHF7647FOK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. 2 Algemene veiligheid • Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. • Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem. Com • Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren. [. . . ] • Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak. Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken • Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving. • Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem. • Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water. Tiptoets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 functie Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt. 1 In- en uitschakeling Raak 1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen. Het controlelampje gaat branden Voor meer buitenste verwarmingskringen hetzelfde sensorveld opnieuw aanraken. 2 Automatisch uitschakelen De functie schakelt het apparaat automatisch uit als: • Alle kookzones uitgeschakeld zijn ( ). • U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld. • U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. • De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie: • , — 6 uur • • • — 5 uur — 4 uur — 1, 5 uur 4. 5 Automatisch opwarmen U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone: aanraken ( verschijnt op de display). 6 Timer Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone op dat moment moet werken. • De timer met aftelfunctie activeren: raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd afgeteld. Als de afteltijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Het indicatielampje kookzone met van de kookzone gaat sneller knipperen. [. . . ] U kunt het beschermblok niet gebruiken als u het apparaat boven een oven installeert. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten niet weg gemarkeerd met het symbool met het huishoudelijk afval. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHF7647FOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHF7647FOK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag