Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHF6346XOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHF6346XOK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHF6346XOK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHF6346XOK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHF6346XOK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7489 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHF6346XOK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. 2 Algemene veiligheid • Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. € Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem. Com • Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren. [. . . ] € Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem. € Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water. Timerindicatie voor de kookzo- Geeft aan voor welke zone u de tijd innes stelt. 1 In- en uitschakeling Raak 1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen. 2 Automatische uitschakeling De functie schakelt het apparaat automatisch uit als: • Alle kookzones uitgeschakeld zijn ( ). € U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld. € U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. € De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie: • , — 6 uur • • • — 5 uur — 1, 5 uur — 4 uur kelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. Om de functie Automatisch opwarmen te starten, dient de kookplaat koud te zijn in het display). Van de kook(geen zone keer op keer aanraken totdat de gewenste kookstand wordt ingeschakeld. Om de functie te stoppen, raakt u 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. 6 Timer Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone deze keer wordt gebruikt. u kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren. € De kookzone instellen:raak herhaaldelijk aan totdat het controlelampje van een benodigde kookzone aan gaat. € De timer in- of uitschakelen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld. € De timer uitschakelen: stel de kooken raak aan om de tizone in met mer uit te schakelen. Het controlelampje gaat branden Voor meer buitenste verwarmingskringen hetzelfde sensorveld opnieuw aanraken. 5 Automatisch opwarmen U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . [. . . ] De kookzone is niet heet, Als het lang duurt alvorens omdat hij slechts kortde kookzone voldoende stondig is gebruikt. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen. Bei Verwendung dieser Funktion wird eine gewisse Zeit lang die höchste Kochstufe (siehe Diagramm) eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet. Um die Ankochautomatik starten zu können, muss die Kochzone kalt sein (auf angezeigt). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHF6346XOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHF6346XOK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag