Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHF6241XOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHF6241XOK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHF6241XOK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHF6241XOK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHF6241XOK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6678 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHF6241XOK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. 2 Algemene veiligheid • Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. € Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem. [. . . ] € Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. € Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas of glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak. € Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water. € De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie: • , — 6 uur • • • — 5 uur — 1, 5 uur — 4 uur 4. 1 In- en uitschakeling Raak 1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen. 2 Automatische uitschakeling De functie schakelt het apparaat automatisch uit als: • Alle kookzones uitgeschakeld zijn ( ). € U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld. € U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. De kinderbeveiliging gedurende een kooksessie onderdrukken • Schakel het apparaat in met . € Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking. 5 De kinderbeveiliging Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt. 1 Kookgerei Informatie over het kookgerei • De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn. € Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat. € Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte. 3 De voorbeelden van kooktoepassingen De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn. [. . . ] Voor montage Noteer voor montage van het apparaat de onderstaande informatie van het typeplatje. 1 Inbouwapparatuur • Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. 28 mm Als u een beschermblok gebruikt (extra toebehoren1)), is de beschermvloer direct onder het apparaat niet nodig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHF6241XOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHF6241XOK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag