Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHE3343X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHE3343X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHE3343X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHE3343X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHE3343X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (300 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHE3343X (314 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHE3343X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd uw gerechten goed in de gaten tijdens bereidingen waarbij vet of olie wordt gebruikt , want deze substanties kunnen, als ze op hoge temperatuur worden gebracht, in brand vliegen. afb. 1 In de hierna volgende tabel geven wij u enkele gebruiksaanwijzingen van de kookplaat. De aangegeven niveaus zijn slechts voorbeelden (omdat ze onderhevig zijn aan verschillende resultaten afhankelijk van het soort pan dat gebruikt wordt en van de hoeveelheid bereid voedsel) en kunnen aangepast worden aan uw eigen wensen en persoonlijke smaak Stand 1 Bereiding Boter smelten, margarine, chocolade opwarmen en warm houden Delicate bereidingen ­ Bereidingen van sauzen, crèmes, eieren Groentesoep, ontdooien van diepgevroren levensmiddlen Gestoomde aardappelen, verse groenten, soepen, patés Omeletten, crepes, steak Biefstuk, stukken vlees, koekjes 2 3 4 5 6 4 Schoonmaak en onderhoud Voordat u welke handeling dan ook gaat uitvoeren, de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Gebruik geen stoom of stoomreinigers om het apparaat schoon te maken · een speciaal product voor het schoonmaken van glaskeramische oppervlakken om sporen van kalk, vet of aluminium op het oppervlak van de kookplaat te verwijderen. [. . . ] Deze gegevens vindt u op het plaatje dat op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing zit. De originele onderdelen, gecertificeerd door de fabrikant van het product, en voorzien van dit merkteken kunt u alleen vinden bij onze Technische Dienst en bij winkels die geautoriseerd zijn voor de verkoop van onderdelen. 5 Technische kenmerken Vermogen elektrische platen Kookzone achter Kookzone voor Ø 230 mm Ø 137 mm 1, 45 kW 0, 75 kW 2, 2 kW 230 V 50 Hz Totale stroomsterkte Voeding elektriciteit Afmetingen van de inbouwopening uitsnijmaat Diepte Breedte 406+(1- 0) mm 472 mm Waarschuwingen voor de Installateur De installatie van het apparaat en de aansluiting op het elektriciteitsnet mogen uitsluitend worden uitgevoerd door ERKENDE VAKMENSEN. Voordat welke handeling dan ook wordt verricht, moet gecontroleerd worden of het apparaat is LOSGEKOPPELD van het elektriciteitsnet. · De zijwanden van het meubel waarin het apparaat wordt ingebouwd mogen niet hoger zijn dan het werkblad. · Installeer het apparaat NIET in de buurt van brandbare materialen (gordijnen, enz. ). · Voordat welke handeling dan ook wordt verricht, moet gecontroleerd worden of het apparaat is LOSGEKOPPELD van het elekriciteitsnet. DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR EVENTUELE SCHADE VOORTVLOEIend UIT EEN INSTALLATIE DIE NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN OF DIE TE WIJTEN IS AAN HET NIET INACHTNEMEN VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONGEVALLENPREVENTIE. 6 Elektrische aansluiting · De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd. · Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat kunnen verdragen (zie typeplaatje). · Het stopcontact of de meerpolige schakelaar moeten makkelijk toegankelijk zijn. Het gebruikte aansluitsnoer moet van een geschikte stekker worden voorzien die de totale op het typeplaatje aangegeven elektrische belasting kan dragen. Als u het apparaat direct op het net aansluit, moet tussen net en apparaat een meerpolige schakelaar worden aangebracht met een opening tussen de contacten van minimaal 3 mm. De bruine fasedraad (die aangesloten is op de "L" clip van de kookplaat) moet altijd worden aangesloten op het fasecontact van het stroomnet. · Het aansluitsnoer moet zodanig worden geïnstalleerd dat het niet heter kan worden dan 90°C. afb. 4 Vervangen van het aansluitsnoer Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden vervangen. Voor het vervangen van het snoer mag alleen type H05V2V2-F T9 worden gebruikt, aangepast aan temperatuur en belasting. Bovendien moet de groen/gele aardleiding zo'n 2 cm langer zijn dan de faseleiding en de nulleiding (afb. 4-5). afb. 5 7 Draad diagram 8 Type kookplaat Kookplaat met rand Verzonken kookplaat 9 Plaatsing en aansluiting De kookplaten kunnen gemonteerd worden in een meubel met een inbouwopening van de afmetingen zoals weergegeven in afbeelding 6. Als rechter- of linker wand, hoger is dan de kookplaat, moet die zich op minstens 100 mm. De bevestiging van de kookplaat aan het meubel moet als volgt tot stand worden gebracht: Breng het daarvoor bedoelde afdichtingsmiddel, niet bijgeleverd, aan op de randen aan de voor-, achter- en zijkanten van de inbouwopening (zoals aangegeven in afbeelding 6). Plaats de kookplaat in de inbouwopening, let er op dat hij goed in het midden zit. [. . . ] Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden getoond. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, als gevolg van onzorgvuldig gebruik 6. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHE3343X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHE3343X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag