Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD90341P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD90341P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHD90341P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD90341P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHD90341P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1978 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHD90341P (7777 ko)
   AEG-ELECTROLUX EHD90341P (7777 ko)
   AEG-ELECTROLUX EHD90341P (1973 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHD90341P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden. · Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden. [. . . ] Voordat u de kookplaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Wordt uitgeschakeld na 1-2 6 uur 3-4 · u gebruikt ongeschikt kookgerei. · u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Zie tabel. 5 4 uur 6-9 1, 5 uur 5 uur Temperatuurinstelling 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. De automatische opwarmfunctie De automatische opwarmfunctie stelt gedurende enige tijd de hoogste temperatuur in en verlaagt deze daarna tot het vereiste niveau. De duur van de automatische opwarmfunctie past zich aan verschillende temperatuurinstellingen aan. De powerfunctie in- en uitschakelen De powerfunctie zorgt voor extra vermogen naar de inductiekookzones. Daarna schakelt de inductiekookzone automatisch terug naar de hoogste kookstand , aan om in te schakelen. Raak een kookstand aan (1-9) om uit te schakelen. 8 electrolux Vermogensbeheer tijd telt af tot 00 . Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. · Geluid uitschakelen: raak aan CountUp Timer (Timer met optelfunctie) Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt. · Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is): blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. · Starten van CountUp Timer: door van de timer aan te raken gaat branden. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd op, en waarbij het display schakelt tussen verstreken tijd (minuten) · Verstreken tijd controleren: selecteer de kookzone met . · Stoppen van CountUp Timer: selecteer de kookzone met en raak of aan om de timer uit te schakelen. Kookwekker U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Starten van STOP+GO functie stelt alle kookzones in voor een De warmhoudstand. vergrendelt het complete bedieningspaneel behalve het sensorveld . Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. Wanneer het geluid uit is, hoort u alleen als u aanraakt, de kookwekker of timer met aftelfunctie aftelt of wanneer u het bedieningspaneel afdekt. Raak aan, gaat branden, gaat branden, het apparaat staat in standaard modus. Het geluid is aan. Handige aanwijzingen en tips Kookgerei voor inductiekookzones Belangrijk! [. . . ] Schakel de kookmoet nu verdwijzone na ongeveer 30 seconden opnieuw in. Laat de pan afkoelen en controleer deze aan de hand van het hoofdstuk "Pannen voor de inductiekookzone". en een cijfer gaan branden. gaat branden Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje. Milieubescherming Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHD90341P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHD90341P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag