Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD80300PS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD80300PS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHD80300PS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD80300PS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHD80300PS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3227 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHD80300PS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden. € Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel om schade aan de elektronische voorziening te voorkomen. € Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. plastic folie , plastic , aluminium) op of in de buurt van het apparaat. [. . . ] Het geluid Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Wordt uitgeschakeld na 1-3 6 uur 4-6 5 uur blijft klinken totdat u het voorwerp hebt weggenomen. Voordat u de kookplaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld. € u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. 7-8 4 uur 9-14 1, 5 uur TAALKEUZE Om de taal te wijzigen start u het apparaat met en selecteert u vervolgens OK. U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. Electrolux 9 POWER BOOST IN- EN UITSCHAKELEN Power Boost zorgt voor extra vermogen naar de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de vorige of hoogste kookstand. Selecteer vervolgens de kookzone uit de lijst met pijlen en raak OK aan ter bevestiging. Stroom-uit klok Gebruik de Stroom-uit klok om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. Selecteer vervolgens de kookzone uit de lijst met pijlen en raak OK aan ter bevestiging. € Het geluidssignaal stoppen: aanraken Kookwekker driemaal aan voor de KookwekRaak ker . € Het geluidssignaal stoppen: aanraken STOP+GO functie stelt alle kookzones in actief De zijn op Warmhouden instelling. Wanneer er geen zones actief zijn, toont het display het bericht over de functie. BEDIENINGSPANEEL VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, Hiermee wordt voorkomen dat maar niet de kookstand tijdens een kooksessie per ongeluk wordt veranderd. Raak om deze functie te stoppen De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven. Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die als een paar samenwerken (zie afbeelding). Power Boost zorgt voor een maximaal vermogen voor één kookzone in het kookpaar en verlaagt automatisch de tweede kookzone tot een lager vermogen. Blijf om aanraken de timerfunctie te selecteren tot het indicatielampje van de benodigde functie gaat branden. Automatische teller Gebruik deze functie om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. het start automatisch en gaat aan onder de warmteinstelling in de kookzone op het display. € Raak om de Automatische teller , te reaan voor de Automatische telsetten 10 electrolux Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook. [. . . ] Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. de instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje. MILIEUBESCHERMING Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHD80300PS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHD80300PS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag