Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD 80300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD 80300. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHD 80300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD 80300 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHD 80300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3317 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHD 80300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden. Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel om schade aan de elektronische voorziening te voorkomen. Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. [. . . ] Voordat u de kookplaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld. U hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. 7-8 4 uur 9-14 1, 5 uur Taalkeuze Om de taal te wijzigen start u het apparaat met en selecteert u vervolgens OK. De automatische opwarmfunctie De automatische opwarmfunctie stelt de hoogste kookstand in (niet ) gedurende enige tijd en verlaagt daarna het vereiste niveau. Aan en Om functie te starten raakt u stelt u daarna de benodigde kookstand in. Power Boost in- en uitschakelen Power Boost zorgt voor extra vermogen naar de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de vorige of hoogste kookstand. De timer gebruiken Er zijn 3 timerfuncties: Automatische teller , Stroom-uit klok en Kookwekker . Blijf om aanraken de timerfunctie te selecteren tot het indicatielampje van de benodigde functie gaat branden. Automatische teller Gebruik deze functie om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. Raak om de Automatische teller , te reaan voor de Automatische telsetten ler . Selecteer vervolgens de kookzone uit de lijst met pijlen en raak OK aan ter bevestiging. Stroom-uit klok Gebruik de Stroom-uit klok om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. Selecteer vervolgens de kookzone uit de lijst met pijlen en raak OK aan ter bevestiging. Het geluidssignaal stoppen: aanraken Kookwekker driemaal aan voor de KookwekRaak ker . Gensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die als een paar samenwerken (zie afbeelding). Power Boost zorgt voor een maximaal vermogen voor één kookzone in het kookpaar en verlaagt automatisch de tweede kookzone tot een lager vermogen. Het geluidssignaal stoppen: aanraken STOP+GO De -functie stelt alle kookzones in voor een warmhoudstand ( ). [. . . ] Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHD 80300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHD 80300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag