Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD80240I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD80240I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHD80240I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD80240I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHD80240I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7324 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHD80240I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d. € Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden. € Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen. € Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de bedieningstoetsen. [. . . ] beweeg uw vinger over de bedieningsstrip om de instelling te wijzigen. AUTOMATISCH OPWARMEN 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding), en verlaagt deze dan naar de gewenste kookstand. POWERFUNCTIE De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. VERMOGENSBEHEER Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt het vermogen naar het maximale niveau voor één kookzone per paar. De kracht in de tweede kookzone neemt auto- B 8 electrolux matisch af. Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus. € Het geluidssignaal stopzetten: aanraken van CountUp Timer (De timer met optelfunctie) Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. • De kookzone instellen (indien er meer dan 1 kookzone actief is):raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. € Voor het inschakelen vanCountUp Tivan de timer aan te ramer: door ken gaat branden. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. € Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: selecteer de kookzone met . € Voor het uitschakelen van CountUp en Timer: stel de kookzone in met raak of aan voor het inschakelen van de timer. Kookwekker U kunt de timer als Kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . € Het geluidssignaal stopzetten: aanraken van STOP+GO De functie stelt alle kookzones in voor de laagste warmhoudstand. TIMER Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone op dat moment moet werken. • Kookzone instellen:raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. € De timer met aftelfunctie activeren: van de timer aan om de tijd in te raak stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd afgeteld. [. . . ] 16 electrolux MILIEUBESCHERMING Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. VERPAKKINGSMATERIAAL De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHD80240I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHD80240I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag