Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60300PG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60300PG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHD60300PG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60300PG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHD60300PG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8386 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHD60300PG (8390 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHD60300PG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden. Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel om schade aan de elektronische voorziening te voorkomen. Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. [. . . ] Om de kookstand in te stelraakt u len of te wijzigen raakt u een van de bedieningsstrips links aan. Overbruggingsfunctie Via de overbrguggingsfunctie worden de twee kookzones links verbonden voor gecombineerde werking. U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. Power Boost in- en uitschakelen Power Boost zorgt voor extra vermogen naar de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de vorige of hoogste kookstand. Power Boost van de tweekringskookzone Power Boost van de binnenste ring start, wanneer het apparaat registreert dat de pan kleiner is dan de binnenste ring. Power Boost van de tweekringskookzone start, wanneer het apparaat registreert dat de pan groter is dan de binnenste ring. De timer gebruiken Er zijn 3 timerfuncties: Automatische teller , Stroom-uit klok en Kookwekker . Blijf om aanraken de timerfunctie te selecteren tot het indicatielampje van de benodigde functie gaat branden. Automatische teller Gebruik deze functie om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. Raak om de Automatische teller , te reaan voor de Automatische telsetten ler . Selecteer vervolgens de kookzone uit de lijst met pijlen en raak OK aan ter bevestiging. Stroom-uit klok Gebruik de Stroom-uit klok om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. Selecteer vervolgens de kookzone uit de lijst met pijlen en raak OK aan ter bevestiging. Het geluidssignaal stoppen: aanraken Kookwekker driemaal aan voor de KookwekRaak ker . Het geluidssignaal stoppen: aanraken STOP+GO -functie stelt alle kookzones in voor De een warmhoudstand ( ). Gensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die als een paar samenwerken (zie afbeelding). [. . . ] Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kook- Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHD60300PG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHD60300PG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag