Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60151P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60151P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHD60151P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60151P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHD60151P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10375 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHD60151P (2830 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHD60151P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden. Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. [. . . ] U hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. 4 uur 1, 5 uur Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. De automatische opwarmfunctie Automatische opwarmfunctie stelt de ) voor hoogste warmte-instelling in (niet een bepaalde tijd en verlaagt dit dan naar het benodigde niveau. Raak voor het starten van de functie het aan en stel vervolgens de besymbool nodigde warmte-instelling in. De powerfunctie in- en uitschakelen De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar kookstand 14. Stand aan om uit te schakelen Om de kookzone uit te en gelijktijdig schakelen kunt u ook aanraken. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Geluid uitschakelen: raak aan CountUp Timer (Timer met optelfunctie) Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt. Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is):blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. Starten van CountUp Timer:door van de timer aan te raken gaat branden. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd op, waarbij het display schakelt tussen en verstreken tijd (minuten) · Stoppen van CountUp Timer: selecen raak of teer de kookzone met aan om de timer uit te schakelen. Kookwekker U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Starten van STOP+GO De functie stelt alle kookzones in voor een warmhoudstand. Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. [. . . ] Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites De Powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHD60151P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHD60151P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag