Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD 60137

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD 60137. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHD 60137 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD 60137 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHD 60137 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4637 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHD 60137

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden. Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. [. . . ] Overbruggingsfunctie Via de overbrguggingsfunctie worden de twee kookzones links verbonden voor gecombineerde werking. De automatische opwarmfunctie De automatische opwarmfunctie stelt de ) gedurende hoogste kookstand in (niet enige tijd en verlaagt daarna het vereiste niveau. Aan en Om functie te starten raakt u stelt u daarna de benodigde kookstand in. Om de kookstand in te stelraakt u len of te wijzigen raakt u een van de bedieningsstrips links aan. De powerfunctie in- en uitschakelen De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar kookstand 14. Stand aan om uit te schakelen Powerfunctie van de tweekringskookzone De Powerfunctie van de binnenste ring start als het apparaat een pan voelt met een kleinere afmeting dan de binnenste ring. De Powerfunctie van de tweekringskookzone start als het apparaat een pan voelt met een grotere afmeting dan de binnenste ring. De timer met aftelfunctie starten: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. De timer met aftelfunctie wijzigen:seraak of lecteer de kookzone met aan . Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Geluid uitschakelen: raak aan CountUp Timer (Timer met optelfunctie) Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt. Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is):raak net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden. Starten van CountUp Timer:door van de timer aan te raken gaat branden. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd op, waarbij het display schakelt tussen en verstreken tijd (minuten) · Stoppen van CountUp Timer: selecen raak of teer de kookzone met aan om de timer uit te schakelen. Kookwekker U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Gensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). [. . . ] Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische Plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in reke- Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHD 60137

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHD 60137 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag