Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60137IW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60137IW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHD60137IW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60137IW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHD60137IW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5541 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHD60137IW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden. € Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. plastic folie , plastic , aluminium) op of in de buurt van het apparaat. € Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. [. . . ] € u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. 4 uur 1, 5 uur 8 electrolux TEMPERATUURINSTELLING Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. OVERBRUGGINGSFUNCTIE Via de overbrguggingsfunctie worden de twee kookzones links verbonden voor gecombineerde werking. DE AUTOMATISCHE OPWARMFUNCTIE De automatische opwarmfunctie stelt de ) gedurende hoogste kookstand in (niet enige tijd en verlaagt daarna het vereiste niveau. Aan en Om functie te starten raakt u stelt u daarna de benodigde kookstand in. Om de kookstand in te stelraakt u len of te wijzigen raakt u een van de bedieningsstrips links aan. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DE POWERFUNCTIE IN- EN UITSCHAKELEN De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar kookstand 14. POWERFUNCTIE VAN DE TWEEKRINGSKOOKZONE De Powerfunctie van de binnenste ring start als het apparaat een pan voelt met een kleinere afmeting dan de binnenste ring. De Powerfunctie van de tweekringskookzone start als het apparaat een pan voelt met een grotere afmeting dan de binnenste ring. vERMOGENSBEHEER Het vermo- gensbeheer verdeelt het vermogen tussen electrolux 9 twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. TIMER GEBRUIKEN Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. U kunt de temperatuur instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. € kookzone selecteren:raak net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden. € De timer met aftelfunctie starten: van de timer aan om de tijd in te Raak stellen ( 00 - 99 minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. € De timer met aftelfunctie wijzigen:seraak of lecteer de kookzone met aan . Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. € Geluid uitschakelen: raak aan net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden. € Starten van CountUp Timer:door van de timer aan te raken gaat branden. [. . . ] de instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje. MILIEUBESCHERMING Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHD60137IW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHD60137IW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag