Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60020P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60020P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHD60020P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60020P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHD60020P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2287 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHD60020P (2281 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHD60020P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden. · Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden. Gebruik conform de voorschriften · Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik. [. . . ] Het geluidssignaal blijft klinken tot u het voorwerp heeft weggehaald. verschijnt op het display en na 2 minuten stopt de kookzone automatisch. Zie de tabel. 1, 5 uur Temperatuurinstelling aanraken om te verhogen. en tegelijk aanraken om kookplaat uit te schakelen. electrolux 7 Automatisch opwarmen Vermogensbeheer 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek), en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. De powerfunctie in- en uitschakelen De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Raak of aan om de functie uit te schakelen. Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. Timer gebruiken Gebruik de timer om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. · Kookzone selecteren: blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. · Inschakelen of wijzigen van de timer: of van de Timer Raak de toetsen aan om de tijd in te stellen tussen 00 en 99 minuten. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. · Timer uitschakelen: selecteer de kookzone met en raak aan om de timer uit te schakelen. Het lampje van de de kookzone met 8 electrolux kookzone knippert sneller. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. · Geluid uitschakelen: aanraken U kunt de timer gebruiken als een kookwekker wanneer er geen kookzones woraan. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen Starten van STOP+GO functie stelt alle kookzones in voor De een warmhoudstand. Bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand tijdens een kooksessie per ongeluk wordt veranderd. De timer werkt nog. Raak het symbool aan om deze functie uit te schakelen. [. . . ] Laat de pan afkoelen en controleer deze aan de hand van het hoofdstuk "Pannen voor de inductiekookzone". Het display schakelt tussen twee kookstanden. gaat branden. gaat branden. en een cijfer gaan branden. en gaan branden. gaan branden Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje. MILIEUBESCHERMING Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHD60020P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHD60020P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag