Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60020I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60020I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHD60020I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60020I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHD60020I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10409 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHD60020I (10614 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHD60020I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden. Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. [. . . ] 1 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W 2 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W 3 Inductiekookzone 1400 W met vermogensfunctie 2500 W 4 Bedieningspaneel 5 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3700 W 16 electrolux Sensorveld Functie temperatuurinstelling verhogen of verlagen tonen voor welke zone u de tijd instelt toont de tijd in minuten toont de temperatuurinstelling schakelt de vermogensfunctie in Kookzone selecteren / tijdsduur verlengen of verkorten schakelt de functie STOP+GO in en uit Display De kookzone werkt De warmhoudstand is aan / STOP+GO-functie is actief De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld De inductiekookzone detecteert geen kookgerei Er is een storing Een kookzone is nog heet (restwarmte) Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld Powerfunctie is ingeschakeld Automatische veiligheidsuitschakeling is actief Beschrijving De kookzone is uitgeschakeld - De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bo- Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen. In- en uitgeschakeld gedurende 1 seconde aan om het Raak apparaat in- en uit te schakelen. U langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een doek etc. Het geluidssignaal blijft klinken tot u het voorwerp heeft weggehaald. na enige tijd gaat Automatische uitschakelingstijden Kookstand Stopt na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Zone automatisch teruggeschakeld naar de aan om de hoogste kookstand. U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek), en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. De powerfunctie in- en uitschakelen De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. Timer gebruiken Gebruik de timer om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één bereidingssessie. U kunt de temperatuur instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. Kookzone selecteren:raak net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. [. . . ] Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites De Powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water. Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met Name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHD60020I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHD60020I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag