Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60010I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60010I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHD60010I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD60010I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHD60010I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10458 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHD60010I (5258 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHD60010I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden. Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. [. . . ] In- en uitgeschakeld gedurende 1 seconde aan om het Raak apparaat in- en uit te schakelen. U langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een Automatische uitschakelingstijden Kookstand Stopt na 6 uur 5 uur 4 uur Het geluidssignaal blijft klinken tot u het voorwerp heeft weggehaald. Om de functie te stoppen, druk op De powerfunctie in- en uitschakelen De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de aan om de hoogste kookstand. U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. Powerfunctie van de tweekringskookzone De Powerfunctie van de binnenste ring start als het apparaat een pan voelt met een kleinere afmeting dan de binnenste ring. De Powerfunctie van de tweekringskookzone start als het apparaat een pan voelt met een grotere afmeting dan de binnenste ring. Timer gebruiken Gebruik de timer om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. Kookzone selecteren:blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. Inschakelen of wijzigen van de timer: of van de Timer Raak de toetsen aan om de tijd in te stellen tussen 00 en 99 minuten. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. Timer uitschakelen: selecteer de kooken raak aan om de timer zone met uit te schakelen. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. [. . . ] Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in. Als de kookzone heet zou moeten zijn, neem dan contact op met de klantenservice. De kookstand wisselt Er klinkt een geluid en het apparaat schakelt in en weer uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHD60010I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHD60010I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag