Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD 30010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD 30010. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHD 30010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHD 30010 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHD 30010 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4341 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHD30010P (2144 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHD 30010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden. Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. [. . . ] 1 Inductiekookzone 1400 W met powerfunctie 2500 W 2 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3700 W 3 Bedieningspaneel Tiptoets functie schakelt de kookplaat in en uit vergrendelt/ontgrendelt het bedieningspaneel / een kookstanddisplay kookzoneweergave van de timer het timerdisplay kookstand verhogen of verlagen geeft de kookstand weer geeft aan voor welke zone u de tijd instelt geeft de tijd in minuten weer selecteert de kookzone / de tijd verlengen of verkorten schakelt de Powerfunctie in schakelt de STOP+GO-functie in en uit Display De kookzone werkt De warmhoudstand is aan / STOP+GO-functie is actief De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld De inductiekookzone detecteert geen kookgerei Er is een storing Een kookzone is nog heet (restwarmte) Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld Powerfunctie is ingeschakeld Automatische veiligheidsuitschakeling is actief Beschrijving De kookzone is uitgeschakeld - De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. In- en uitgeschakeld gedurende 1 seconde aan om het Raak apparaat in- en uit te schakelen. U langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een Automatische uitschakelingstijden Kookstand Stopt na 6 uur 5 uur 4 uur Het geluidssignaal blijft klinken tot u het voorwerp heeft weggehaald. Om de functie te stoppen, druk op De powerfunctie in- en uitschakelen De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de aan om de hoogste kookstand. U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. Powerfunctie van de tweekringskookzone De Powerfunctie van de binnenste ring start als het apparaat een pan voelt met een kleinere afmeting dan de binnenste ring. De Powerfunctie van de tweekringskookzone start als het apparaat een pan voelt met een grotere afmeting dan de binnenste ring. Timer gebruiken Gebruik de timer om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één bereidingssessie. U kunt de temperatuur instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. Kookzone selecteren:raak net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden. Inschakelen of wijzigen van de timer: of van de Timer raak de toetsen aan om de tijd in te stellen tussen 00 en 99 minuten. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. Timer uitschakelen: selecteer de kooken raak aan om de timer zone met uit te schakelen. [. . . ] Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHD 30010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHD 30010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag