Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFV90380BX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFV90380BX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFV90380BX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFV90380BX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFV90380BX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6103 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFV90380BX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ] • Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. • “LET OP: de toegankelijke onderdelen kunnen erg warm worden als ze met kookap paraten worden gebruikt. ” ONDERHOUD • Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. • Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen (Brandgevaar). -- 4Geurfilter W De filters kunnen niet gewassen en niet geregenereerd worden en dienen bij gebruik van de kap tenminste eens in de 4 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker te worden vervangen. W -- Vetfilters Z De filters moeten eens in de 2 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker gereinigd worden, en kunnen ook in de vaatwasmachine worden gewassen. GEBRUIK • De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. • Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkapterwijl deze in werking is. • Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen. • Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. • Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd Z -- Lampjes bedieningen, indien aanwezig • Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. 14 BEDIENINGSELEMENTEN A B C D Toets A Functie Aan/Uit functies afzuigkap Specificaties Als de toets bij uitgeschakelde afzuigkap wordt aangeraakt, gaan de functielampjes branden (lichtsterkte 50%) en worden alle functies ingeschakeld. [. . . ] Als er binnen 10 seconden geen andere bedieningen zijn, gaan alle leds uit, behalve de leds ‘0’, die nog 15 minuten blijven branden. VERLICHTING Let op: dit apparaat is voorzien van een wit ledlampje van de klasse 1 M volgens de norm EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001; maximaal uitgestraald optisch vermogen bij 439 nm: 7µW. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFV90380BX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFV90380BX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag