Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFT9460K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFT9460K. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFT9460K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFT9460K te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFT9460K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2877 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EFT9460K (2941 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFT9460K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De afvoerbuis moet bij gebruik als afzuigkap een diameter van 125 mm hebben. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoopmuurkast) verkrijgbaar. De afvoerbuis en de bevestigingsringen worden niet bijgeleverd en moeten apart worden aangeschaft. Bij de montage van de afzuigkap moeten de volgende minimale afstanden van de bovenkant van de kookzones of gasbranders tot de onderkant van de afzuigkap worden aangehouden: elektrisch fornuis 500 mm gasfornuis 700 mm Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. [. . . ] Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter TYPE 10 (extra leverbaar accessoire) nodig. Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: Lichtschakelaar: hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld. Voor een goede werking van de kap moeten ramen in de keuken tijdens het koken gesloten zijn. Bij gebruik als afzuigkap moet echter een raam in een andere kamer geopend zijn, opdat luchtuitwisseling kan plaatsvinden. Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Het bedieningspaneel en het vetfilterrooster alleen met een vochtige doek en mild afwasmiddel reinigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. Brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. EFT 635-535-531-9460-6460 (1 of 2 filters) De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Demonteren van de metalen vetfilters Trek eerst de hendels naar achteren (a), trek dan het rooster naar buiten (b). 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Het vetfilter heeft de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en wordt altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. Het filter kan niet worden gereinigd en moet één maal per maand worden vervangen. Als u het vetfilter vervangt, ook het filterrooster met lauw water en een vloeibaar, niet schurend reinigingsmiddel schoonmaken. Openen van het rooster De vergrendeling van het rooster eerst naar achteren klappen en dan naar beneden losnemen. Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. [. . . ] Bij de montage moet tussen de onderkant van de kap en de bovenkant van het fornuis een afstand van min. Veiligheidsaanwijzingen voor de elektroinstallateur Controleer vóór het in gebruik nemen of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning. Als het apparaat is voorzien van een stekker, kan het aan elk volgens de voorschriften geïnstalleerd en goed bereikbaar stopcontact worden aangesloten. Als vaste aansluiting noodzakelijk is, mag het apparaat alleen door een erkend elektro-installateur worden aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFT9460K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFT9460K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag