Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFT929

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFT929. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFT929 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFT929 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFT929 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (264 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EFT929 (260 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFT929

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 23 Montage onder kastje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Als afvoerkap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Als circulatiekap (met koolstoffilter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Gebruik van de kap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Laat u ten behoeve van het milieu informeren waar u de kap voor recycling moet aanbieden. 21 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT 1. Aanzuigrooster met vetfilter 1 2 Toebehoren: q q q q Sjabloon voor de montage Schroeven Terugslagklep Afdekkap voor ongebruikt afvoergat 4 Fig. 1 3 Functies De kap kan als volgt gebruikt worden: - als afvoerkap of - als circulatiekap. G H Als afvoerkap Het toestel beschikt over twee afvoeropeningen; D en E (fig. Als u het gat E achteraan gebruikt, moet u de luchtdeflector F verwijderen langs het gat bovenaan. Sluit de afzuigkap aan op de dampafvoerbuis met behulp van klemring G zonder terugslagklep (bajonetsluiting). Afdekkap H is bestemd voor het afsluiten van het ongebruikte afvoergat. In de horizontale gedeelten moet de afvoerbuis licht naar boven hellen (zo'n 10°) om de lucht vlot van de binnenruimte naar buiten te kunnen afvoeren. De afzuigkap mag niet aangesloten worden op een rookkanaal van andere apparaten die een andere energiebron gebruiken dan elektriciteit. . D E F D E Fig. 2 Als circulatiekap De lucht wordt gefilterd door een koolstoffilter en weer in de binnenruimte gevoerd via het rooster vooraan. (fig. Deze methode wordt gebruikt indien er geen afvoermogelijkheid naar buiten is en ook niet gemaakt kan worden. 3 Accessoires Koolstoffilter Wanneer de kap als circulatiekap gebruikt wordt, moet hij van een filter met actieve koolstof voorzien worden. Codenummer 942 120 180 INSTALLATIE Uitpakken Overtuig u ervan dat de afzuigkap kompleet en niet beschadigd is. Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Min 60 cm Min 70 cm Plaats De kap kan onder een hangkastje gemonteerd worden. Na de installatie moet de afstand tussen de onderkant van de kap en de bovenkant van een elektrisch fornuis tenminste 60 cm en bij een gasfornuis tenminste 70 cm bedragen (fig. 4). 4 Elektrische aansluiting De afzuigkap is voorzien van 1, 2 meter aansluitsnoer en een steker met aardcontacten. Het betreffende stopcontact moet van (aangesloten en functionerende) aardcontacten voorzien zijn. q Boor 3 gaten van Ø 8 mm in de muur, 2 op de punten I, 1 naar keuze in de punten L. q Plaats de afzuigkap op de schroeven in de gaten I en span de 2 schroeven aan. 6 I L I L I L Montage onder kastje q Boor met behulp van het sjabloon de gaten in de onderkant van het kastje (Fig. 7). 2 q Draai de vier meegeleverde schroeven van in de afzuigkap vast in de overeenstemmende gaten. 1 4 3 4, 2 x 35 Als afvoerkap q Sluit de luchtafvoeropening aan op de afvoerbuis. q Ga na of de keuzeknoppen "d" voor afvoer/ recycling zich in positie A bevinden - afvoer naar buiten (Fig. 7 2 1 4 3 d A d A Als circulatiekap (met koolstoffilter) De afvoeropeningen D (fig. [. . . ] Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. GARANTIE-UITBREIDINGEN 7 Voor koel-/vries-motorkompressoren (exklusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. 27 GARANTIE-UITSLUITINGEN 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: - de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identifikatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet meegezonden werd; - het apparaat voor andere, of ook voor andere dan de huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt; - het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geinstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt; - het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor onstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFT929

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFT929 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag