Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFT900W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFT900W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFT900W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFT900W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFT900W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (115 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EFT900W (106 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFT900W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is bovendien van uiterlijk belang dat de installatie van de wasemkap door een vakman uitgevoerd wordt. De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid voor schade, die te wijten is aan een niet juiste of niet volgens de regels uitgevoerde installatie, af. 1 - Sluit de inbouwgroep niet aan, aan voor verbrandings bestemde afvoerkanalen aan (CVC, schouwen, enz. [. . . ] B - Door middel van niet bijgeleverde korte houtschroeven vanuit de kap; kan moet u eerst het rooster verwijderen, de kap op z'n plaats houden en de slobgaten onder op de bodem van het kastje aftekenen. Er zijn twee mogelijkheden: a - Direkte montage tegen de wand, door middel van de slobgaten in de achterkant van de kap. Door middel van de boormal of aftekenen vanuit de kap, boort u twee gaten van tenminste 8 mm in Dan plaatst u de bij de gebruikte boormaat behorende pluggen en draait u schroeven tot op 5 mm in de pluggen. Vervolgens hangt u de kap, door middel van de slobgaten over de schroefkoppen en trekt de schroeven aan. A - Afzuigen: Afhankelijk van het model is de kap uitgerust met een 100 mm Ø of 120 mm Ø flens voor de aansluiting van een slang of buis. De opening welke niet benut wordt moet met het meege-leverde deksel afgesloten worden. Voor de plaatsbepaling van het doorvoergat in de wand (achter-afvoer) of in het keukenkastje (bovenafvoer) gebruikt u de boormal. De schuifhendel in het ventilatorhuis schuift u naar links, dat is de positie «afzuigen». De afsluiting naar buiten gebeurt inwendig zodra u de schruifhendel in het ventilatorhuis naar rechts schuift, dat is de positie «cirkuleren». ten behoeve van de geurverwijdering plaatst u een , als accessoire leverbaar , koolstoffilter op het ventilatorhuis. Afhankelijk van het model wordt het koolstoffilter levestigd door middel van een bajonetbevestiging (draaiende bewe-ging) of door middel van een centrale schroef. 2 - Wanneer de elektrische aansluiting eenmaal is uitgevoerd, moet worden nagegaan of de verlichting, de aanschakeling van de motor en het veranderen van de snelheid correct functioneren. Indien u de kap «cirkulerend» gebruikt, advi-seren wij u om na het koken de kap nog circa een half uur op een lagere of laagste snelheid in werking te laten. De verlichting kunt u onafhankelijk van het in werding zijn van de kap in- of uitschakelen. Korrekt onderhoud bevordert de goede werking van de kap en is voor de veiligheid op langere termijn belangrijk. Het vetfilter bevindt zich, door veerstrippen vastgehouden, aan de binnenkant van het rooster. Omwille van brandveiligheid en goed werkings-rendement is het beslist noodzakelijk dat het vetfilter gewassen of vervangen wordt. Afhankelijk van het model is uw wasemkap met één daarvan uitgerust. [. . . ] Afhankelijk van het model is uw wasemkap met één of twee verlichtingslampjes uitgerust. Neem, vóór een lampje vervangt, even de steker uit het stopkontakt. Het vervangende lampje mag niet groter in vermogen (watt) zijn dan op het typeplaatje (achterin de kap) staat aangegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFT900W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFT900W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag