Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFT600/2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFT600/2. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFT600/2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFT600/2 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFT600/2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1508 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EFT600-2 (1499 ko)
   AEG-ELECTROLUX EFT600/2 (1499 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFT600/2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Haube muss regelmäßig innen und außen gereinigt werden (MINDESTENS EINMAL IM MONAT, diesbezüglich sind in jedem Fall die ausdrücklichen Angaben in der Wartungsanleitung dieses Handbuchs zu beachten). Die Netzspannung muss der Spannung entsprechen, die auf dem Betriebsdatenschild im Innern der Haube angegeben ist. Betrieb Die Dunstabzugshaube ist mit einer Bedienungsblende ausgestattet, die mit einer Steuerung für die Ansaugstärke bzw. [. . . ] Zorg altijd dat de lampjes in de kap aanwezig en goed gemonteerd zijn om het gevaar voor elektrische schokken te voorkomen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het apparaat of brand veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen uit deze handleiding wordt afgewezen. dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het gebruik De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met afvoer naar buiten , of de filtrerende versie, met luchtcirculatie . Het installeren De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 70cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 60cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is. De voedingskabel moet door de bevoegde technische assistentie dienst worden vervangen om ieder risico te voorkomen. Werking De kap is voorzien van een bedieningspaneel met een schakelaar voor de snelheid van afzuiging en een schakelaar voor de verlichting van het fornuis. In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken. [. . . ] Se declina todo tipo de responsabilidades, daños o incendios provocados por no leer atentamente las instrucciones indicadas en este manual. Davlumbaz, hem içten hem dıştan düzenli olarak temizlenmelidir (AYDA EN AZ BİR DEFA, bu el kitabında sunulan bakım talimatları ile uyum içinde ilerlemek için gereklidir). Părţile componente cu care am putea intra in contact se pot încălzi considerabil în momentul în care se folosesc împreună cu aparatura pentru pregătit mâncarea. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFT600/2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFT600/2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag