Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFP6500X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFP6500X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFP6500X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFP6500X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFP6500X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11884 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EFP6500X (1779 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFP6500X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn, waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt. 24 · Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt "toevoeropening even groot als afvoeropening" kan door de grotere opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting nadelig beïnvloed worden. Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder bovengenoemde voorschriften. [. . . ] Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoopmuurkast) verkrijgbaar. De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel ELECTROLUX koolfilter KF20 (extra leverbaar accessoire) nodig. Het model EFC 9415 met schouw zonder rooster is niet voorzien van luchtafbuigrooster en van de betreffende bevestigingsschroeven. Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. Voor een goede werking van de kap moeten ramen in de keuken tijdens het koken gesloten zijn. In plaats daarvan moet de keukendeur open staan en is het wenselijk om een raam in een aangrenzend vertrek open te zetten. Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. Normaal reinigingsmiddel gebruiken en de hoogste temperatuur kiezen (65°C). Het filter moet apart worden afgewassen, opdat zich geen etensresten op het filter vastzetten die later nare luchtjes kunnen veroorzaken. Om de kool weer te activeren, moet het filter in de oven worden gedroogd. Boven- en onderwarmte en een temperatuur van maximaal 100°C kiezen en het filter 10 minuten lang drogen. 3 jaar moet het filter worden vervangen, omdat dan het vermogen om wasem op te nemen ca. Koolfilter in het frame zetten en in omgekeerde volgorde weer bevestigen. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat. Het koolfilter kunt u bestellen bij de serviceafdeling van ELECTROLUX. Voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling, omdat de gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit. 942 120 600 Neem contact op met onze service-afdeling Neem contact op met onze service-afdeling Geef in geval van storing onze service-afdeling onderstaande gegevens door: 1. F-nummer Deze gegevens vindt u op het typeplaatje op de binnenzijde van de afzuigkap, achter de vetfilters. [. . . ] Het model EFC 9415 met schouw zonder rooster is niet voorzien van luchtafbuigrooster en van de betreffende bevestigingsschroeven. Tijdens de montage van het apparaat mag het niet aan het stroomnet aangesloten zijn. De 2 schroeven binnenin de onderkant van de kap bij de bevestigingspunten uitdraaien (zie ook stap 3). De motorruimte op een vlakke ondergrond zetten en het onderste dampscherm inschuiven (1). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFP6500X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFP6500X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag