Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFL10380BX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFL10380BX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFL10380BX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFL10380BX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFL10380BX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6102 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFL10380BX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nach 200 Betriebsstunden zeigt die blinkende LED die Sättigung der Aktivkohlefilter an. Die Steuerungen werden durch Berühren der betreffenden Funktion aktiviert, die daraufhin im Vergleich zu den anderen Haubenfunktionen (Intensität 50%) stärker beleuchtet wird (Intensität 100%). Nachdem 10 Sekunden lang kein Befehl erfolgt ist, bleiben nur die selektierten Funktionen eingeschaltet (Intensität 100%) und die anderen werden ausgeschaltet (Intensität 50%). [. . . ] Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. Een juist gebruik zonder gevaren wordt verkregen wanneer de maximale onderdruk in het vertrek niet hoger is dan 0, 04 mbar. • Om elk risico te voorkomen moet een beschadigde voedingskabel door de fabrikant of door de technische servicedienst worden vervangen. Worden; brandgevaar • Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. • Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. • “LET OP: de toegankelijke onderdelen kunnen erg warm worden als ze met kookap paraten worden gebruikt. ” ONDERHOUD • Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. • Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen (Brandgevaar). -- 4Geurfilter W De filters kunnen niet gewassen en niet geregenereerd worden en dienen bij gebruik van de kap tenminste eens in de 4 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker te worden vervangen. W -- Vetfilters Z De filters moeten eens in de 2 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker gereinigd worden, en kunnen ook in de vaatwasmachine worden gewassen. GEBRUIK • De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. • Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkapterwijl deze in werking is. • Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen. • Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. [. . . ] Als er binnen 10 seconden geen andere bedieningen zijn, gaan alle leds uit, behalve de leds ‘0’, die nog 15 minuten blijven branden. VERLICHTING Let op: dit apparaat is voorzien van een wit ledlampje van de klasse 1 M volgens de norm EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001; maximaal uitgestraald optisch vermogen bij 439 nm: 7µW. Niet direct met optische instrumenten (verrekijker, vergrootglas…) waarnemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFL10380BX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFL10380BX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag