Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFG50022S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFG50022S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFG50022S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFG50022S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFG50022S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1342 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EFG50022S (809 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFG50022S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is bovendien van uiterlijk belang dat de installatie van de inbouwgroep door een vakman uitgevoerd wordt. De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid voor schade, die te wijten is aan een onjuiste of niet volgens de regels uitgevoerde installatie, af. 1 - Sluit de inbouwgroep niet aan voor verbrandings bestemde afvoerkanalen aan (CVC, schouwen, enz. [. . . ] 100 of 120 mm en een bevestigingsring (niet bijgeleverd) aan een buitenafvoer verbinden (fig. B - De gezuiverde lucht wordt terug in de ruimte in omloop gebracht door de opening boven het keukenmeubeltje of wasemkap (fig. 3 - Elektrische aansluiting en in bedrijf stelling 1 - De in § punt 4. 2 - Na de aansluiting aan het electrische net, verlichting, motor en bedrijfssnelheden controlen op een juiste functie. Het is absoluut noodzakelijk de onder Deel 1 § 2 - Installatie instructies - veiligheidsmaatregelen nauw op te volgen. Tijdens het gebruik en het onderhoud is het bovendien belangrijk aan de volgende opmerkingen aandacht te schenken: Het is uiterst belangrijk de antivetfilters en de actiefkolenfilters nauwgezet en tijdig te onderhouden zoals door de fabrikant aangegeven. Indien de wasemkap intensief (meer dan 4 uur per dag) gebruikt word, is het noodzakelijk de filters vaker te onderhouden. Laat grote vlammen nooit onbewaakt onder de in werking zijnde wasemkap. Indiem de pan voor een zeer beperkte tijd van de vlam wordt gehaald, regel de vlam op het minimum of beter, doof de vlam. Regel de vlam altijd zodanig dat deze niet onder de pan uitkomt: hierdoor bespaart U energie en voorkomt U gevaarlijke warmteconcentraties. Gebruik de wasemkap enkel waarvoor ze ontworpen is voor het afzuigen van wasem en keukenluchtjes. 4): Verlichtingstoets L: Schakelt de verlichting aan of uit; Motortoets M: Schakelt de motor aan of uit en stelt de gewenste bedrijfssnelheid in: Bedrijfssnelheid 1 = laagste bedrijfssnelheid; deze wordt meestal gebruikt voor een geruisloze luchtver-plaatsing; ook geschikt in geval van lage dampconcentraties tijdens het koken. Bedrijfssnelheid 2 = middelste bedrijfssnelheid; het meest gebruikt, vanwege de optimale verhouding tussen luchtverplaatsing en geluid. Bedrijfssnelheid 3 = hoogste bedrijfssnelheid; te gebruiken in geval van hoge dampconcentraties, ook geschikt voor een langere inbedrijstelling van de wasemkap. [. . . ] 2 - Una vez efectuada la conexión eléctrica, controlar el correcto funcionamiento de la iluminación, encendido del motor y cambio de las velocidades. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFG50022S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFG50022S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag