Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFCL650X/GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFCL650X/GB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFCL650X/GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFCL650X/GB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFCL650X/GB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (211 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EFCL650X/GB (203 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFCL650X/GB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebrauchsanweisung , Notice d'utilisation et d'installation, Istruzioni per l'uso EFC 650-950 EFCL 650 CH 1200-600-900 User manual , Installatie- en gebruiksaanwijzing, Manual de Instruções D F I UK NL P Inhoud NL Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 voor de keukenmeubel-monteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 voor de gebruiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). Enkele modellen zijn reeds voorzien van koolfilters, deze zijn aan een van de beschermplaten van polystyrol bevestigd en moeten gemonteerd worden voordat de afzuigkap als recirculatiekap gebruikt wordt. Gebruik als afzuigkap De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening A aan te brengen buis naar buiten afgevoerd. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoopmuurkast) verkrijgbaar. 1 Gebruik als recirculatiekap De lucht wordt door koolfilters gefilterd en door het bovenste rooster aan de luchtafvoer weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. 2 48 Bediening van de afzuigkap De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: Lichtschakelaar: Hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld. Stand 1: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op snelheid 1. Stand 2: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op snelheid 2. Stand 3: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op snelheid 3. Lichtschakelaar Motorschakelaar Stand 2 Stand 1 Stand 3 Ventilatie Voor een goede werking van de kap moeten ramen in de keuken tijdens het koken gesloten zijn. Bij gebruik als afzuigkap moet echter een raam in een andere kamer geopend zijn, opdat luchtuitwisseling kan plaatsvinden. 49 Onderhoud Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Reiniging Attentie: eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Het bedieningspaneel en het vetfilterrooster alleen met een vochtige doek en mild afwasmiddel reinigen. vetafzetting brandgevaar ontstaan. Attentie Als u deze aanwijzingen m. b. t. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. g. v. brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. Metalen vetfilters De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. w. z. 4 Vervangen van de lamp(en) Stekker uit het stopcontact trekken. Voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling, omdat de gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit. 51 Extra leverbare accessoires Koolfilter type 200 Muurkast Afvoerbuis Neem contact op met onze service-afdeling Neem contact op met onze service-afdeling Klantenservice Geef in geval van storing onze service-afdeling onderstaande gegevens door: 1. F-nummer Deze gegevens vindt u op het typeplaatje op de binnenzijde van de afzuigkap, achter de vetfilters. [. . . ] 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFCL650X/GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFCL650X/GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag