Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC9542X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC9542X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFC9542X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC9542X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFC9542X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (320 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EFC9542X (318 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFC9542X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen. · Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. · De wasemkap mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen die niet in staat zijn de kap correct te gebruiken. [. . . ] · Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 bijgeleverde schroeven 12c. · Verzeker u ervan dat de uitlaat van de verlengstukken van het verbindingsstuk 14. 1 correspondeert met de mondstukken van de schouw. Onderstuk van de schouw · De twee zijplaten van de schouw enigszins openen, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze weer zo ver mogelijk sluiten. · Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c. 2. 1 2 12c 12c 2. 2 12c NL 4 47 GEBRUIK L T1 T2 T3 T4 T5 F De wasemkap kan rechtstreeks ingeschakeld worden op de gewenste snelheid, door de desbetreffende toets in te drukken zonder eerst de toets 0/1 motor te bedienen. Toets Basisfunctie Dubbele Functie Lichtsignalen Led uit Led brandt Lichten uit Lichten aan L T1 T2 T3 Als U deze toets even indrukt, wordt de verlichting aanof uitgeschakeld. Als U deze toets 2 seconden ingedrukt houdt, wordt er een "beleefdheidsverlichting" aangeschakeld. Deze functie kan weer uitgeschakeld worden door de toets opnieuw gedurende 2 seconden ingedrukt te houden of door even op de toets te drukken en zo over te schakelen naar de normale lichtintensiteit. Schakelt de zuigmotor uit van op elke ingestelde snelheid Activeert de zuigmotor in de eerste snelheid Led uit Beleefdheidsverlichting aan Led brandt Led uit Als U deze toets even indrukt, activeert U de zuigmotor in Led brandt de tweede snelheid Als U deze toets ongeveer 2 `' ingedrukt houdt, acti- Led knippert veert U de Delay functie, dit staat voor een vertraagde uitschakeling van het toestel. De Delay functie kan geactiveerd worden als het toestel UIT staat, of als het werkt op de 1ste, 2de of 3de snelheid; U kan de functie voortijdig uitschakelen door eender welke toets (T) in te drukken, met uitzondering van toets T3. De vertraagde uitschakeling gebeurt volgens het volgende schema: 1° snelheid / UIT = 20 minuten 2° snelheid = 15 minuten 3° snelheid = 5 minuten Activeert de zuigmotor in de derde snelheid Motor aan Motor uit Led brandt De tweede snelheid is actief De vertraagde uitschakelingsfunctie is actief T4 Led brandt NL 4 48 Toets Basisfunctie Lichtsignalen T5 F Activeert de zuigmotor gedurende 5 minuten in de intensieve snelheid. Na afloop van deze 5 minuten, schakelt het toestel over op de daarvoor ingestelde snelheid. Als U de wasemkap meteen instelde in de intensieve snelheid, dan schakelt het systeem na 5 minuten over op de eerste snelheid. Als U deze toets gedurende 4 seconden ingedrukt houdt, wordt het alarmsignaal voor de filters hernomen en begint toets T1 te knipperen. Deze procedure is alleen mogelijk als de zuigmotor uitgeschakeld is. Led brandt Led brandt Led knippert Signaleert het alarm verzadiging metalen vetfilters, wat inhoudt dat deze moeten worden schoongemaakt. Dit alarm wordt geactiveerd na 100 effectieve werkingsuren van de wasemkap. [. . . ] Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFC9542X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFC9542X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag