Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC9441U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC9441U. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFC9441U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC9441U te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFC9441U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1187 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EFC9441U (1154 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFC9441U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke aanwijzingen m. Het voorkomen van schade aan het apparaat Algemene aanwijzingen en adviezen Aanwijzingen m. De afvoerbuis moet bij gebruik als afzuigkap de originele diameter van het apparaat hebben. De afvoerbuis en de worden bevestigingsringen worden niet bijgeleverd worden bijgeleverd en moeten apart worden aangeschaft. [. . . ] De afzuigkap kan met het bedieningspaneel of met de afstandsbediening (extra leverbaar accessoire, moet apart besteld worden) worden bediend. Het bedieningspaneel bestaat uit een knop en 2 leds en bevindt zich onderaan rechts op de afzuigkap. Verlichting van het vertrek: vertrek: Druk lang op de knop om de verlichting van het vertrek aan of uit te doen. Om de beschikbare afzuigsnelheden (afzuigvermogens) te selecteren: beschikbare selecteren: Draai de knop rechtsom om de afzuigsnelheid (afzuigvermogen) te verhogen, draai de knop linksom om de snelheid te verminderen, tot aan het uitschakelen van de kap. De afzuigkap beschikt over een led (L1 waarmee u de geselecteerde L1) L1 afzuigsnelheid (afzuigvermogen) kunt aflezen, aan de hand van de kleur die de led vertoont: · licht uit: Afzuigmotor uit · Vast groen licht: groen Kap aan op stand 1 (minimum). Knipperend rood licht: Knipperend rood Kap aan op intensieve stand (duur 5 minuten, waarna de kap automatisch overschakelt op stand 3). Controlemechanisme Controlemechanisme van het filter De kap beschikt over een mechanisme dat aangeeft wanneer het filter moet worden gereinigd of vervangen. Normaal is het mechanisme, dat aangeeft wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd op het koolstoffilter, uitgeschakeld uitgeschakeld. Om het in te schakelen gaat u als volgt te werk: Doe de afzuigkap uit. Na ongeveer 2 seconden zal ook het oranje licht van de L2 led gaan knipperen, om aan te geven dat het mechanisme (dat aangeeft wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd op het koolstoffilter), is ingeschakeld. Ingeschakeld Led L2 - aanwijzer van het vetfilter Het groene licht van de Led gaat aan wanneer het vetfilter moet worden gereinigd. Elke keer dat de kap wordt gebruikt dient u te controleren of de Led L2 aan is. Led L2 - aanwijzer van het koolstoffilter koolstoffilter Het oranje licht van de Led gaat aan wanneer het koolstoffilter moet worden gereinigd/vervangen. Elke keer dat de kap wordt gebruikt dient u te controleren of de Led L2 aan is. Reset van de aanwijzing filters verzadigd Nadat u de filters heeft gereinigd of vervangen schakelt u de kap op een willekeurige afzuigsnelheid (afzuigvermogen) in en drukt u iets langer dan 3 seconden op de knop, totdat u een pieptoon hoort die aangeeft dat de reset is uitgevoerd. In enkele gevallen (zoals wanneer de L2 led bijvoorbeeld zowel aangeeft dat de vetfilters als het koolstoffilter verzadigd zijn) is het noodzakelijk de bovenstaande handeling te herhalen. Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker oordat uitvoeren, trekken. De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Ook de frontplaten moeten elke 4 weken handmatig met een neutraal sopje gereinigd worden. Om het vetfilter te bereiken eerst de frontplaten die het bedekken verwijderen. [. . . ] De hoge flens wordt gebruikt als een telescoopschouw moet worden aangebracht (zie "Extra leverbare accessoires"), in alle andere gevallen wordt de lage flens gebruikt. Externe Aansluiting aan een externe motor Alleen voor model EFCR 90441 De kap is niet voorzien van een interne motor en moet daarom aan een externe motor (apart aan te schaffen) aangesloten worden. Gebruik uitsluitend een door bouwonderneming geleverde de bouwonderneming geleverde externe motor. De externe motor moet geïnstalleerd worden in een voldoende grote ruimte, in overeenstemming met de geldende voorschriften. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFC9441U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFC9441U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag