Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC9440X/GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC9440X/GB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFC9440X/GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC9440X/GB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFC9440X/GB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (381 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EFC9440X/GB (305 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFC9440X/GB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 26 Demonteren van de metalen vetfilters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Koolfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Vervangen van de lamp(en) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Extra leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid. 23 voor de gebruiker U dient erop te letten dat op ingeschakelde kookzones en gasbranders altijd een pan staat, opdat het apparaat niet door te sterke hitteontwikkeling wordt beschadigd. Bij olie-, gas- en kolenfornuizen dient open vuur beslist te worden vermeden. Bovendien moet bij het frituren op een fornuis of kookplaat de frituurpan tijdens het gebruik altijd in het oog worden gehouden. Bij gebruik van verontreinigde olie kan nog makkelijker zelfontbranding ontstaan. Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het vervangen van de lamp, moet het apparaat spanningloos worden gemaakt (zekering in de huisinstallatie uitschakelen). Anders bestaat ten gevolge van vetafzetting brandgevaar. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. op het product of op de Het symbool bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. 24 Algemeen Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). Afvoeropening Gebruik als afzuigkap De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te brengen buis naar buiten afgevoerd. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoopmuurkast) verkrijgbaar. 1 Gebruik als recirculatiekap De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. Bediening van de afzuigkap De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: Licht : Hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld. 2 Ventilatie 0 1 2 3 Voor een goede werking van de kap moeten ramen in de keuken tijdens het koken gesloten zijn. [. . . ] Als de kap als recirculatiekap wordt gebruikt, moet de luchtgeleider F met 2 schroeven aan de montagesteun G worden gemonteerd; dan de afvoerbuis aanbrengen om de luchtgeleider met de luchtuitstroom van de kap D te verbinden. Als de kap als afzuigkap wordt gebruikt, mag de luchtgeleider niet worden gemonteerd. In dit geval moet een afvoerbuis tussen de buitenste buis en de luchtuitstroom van de kap D worden aangebracht (18). De elektrische aansluiting voorbereiden (19), de kap echter nog niet aan het stroomnet aansluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFC9440X/GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFC9440X/GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag