Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC90500X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC90500X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFC90500X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC90500X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFC90500X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2325 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFC90500X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De afvoerbuis en de worden bevestigingsringen worden niet bijgeleverd worden bijgeleverd en moeten apart worden aangeschaft. Kennis, tenzij dit niet geschiedt onder het toezicht of volgens de gebruiksaanwijzingen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. De kinderen moeten altijd gecontroleerd worden zodat zij niet met het apparaat spelen. [. . . ] De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De kap beschikt over een sensor die, in het geval van aanzienlijke temperatuursschommelingen, de kap automatisch inschakelt totdat de temperatuur rondom de kap is gedaald. 1 motor ON/OFF Door op de knop te drukken start de afzuigkap op snelheid 1 Door op de knop te drukken terwijl de afzuigkap aan is, wordt deze uitgezet (OFF). 2 Verhogen van de snelheid Door op de knop te drukken start de afzuigkap op snelheid 1 Door op de knop te drukken (met de afzuigkap aan) verandert de snelheid van de motor: Snelheid 1: op de display verschijnt het getal "1" 1 Snelheid 2: op de display verschijnt het getal "2" 2 Snelheid 3: op de display verschijnt het getal "3" 3 Intensieve snelheid: op de display verschijnt het getal "4" (knipperend) 4 De intensieve snelheid is verbonden aan een timer. De standaard tijd is 5', waarna de afzuigkap overschakelt op de snelheid 2. Om de functie uit te schakelen voordat de tijd verstrijkt, op toets 2 drukken en de afzuigkap schakelt over op snelheid 1, en op toets 1 drukken om de afzuigkap uit te schakelen. Snelheid 1 - 20 minuten (op de 1 display verschijnt het getal "1" en een kleine knipperende led) · Snelheid 2 - 15 minuten (op de 2 display verschijnt het getal "2" en een kleine knipperende led) · Snelheid 3 - 10 minuten (op de 3 display verschijnt het getal "3" en een kleine knipperende led) · Intensieve snelheid - 20 minuten (op 4 de display verschijnt het getal "4" en een kleine knipperende led) Tijdens de werking met ingestelde timer kan de afzuigkap worden uitgeschakeld door op toets 1 of toets 4 te drukken. Als op toets 2 gedrukt wordt, schakelt de afzuigkap weer over op de ingestelde snelheid. In het geval van een gelijktijdige signalering van beide filters, verschijnen op de display beurtelings de getallen "1" en "2". Door 2 keer de hierboven beschreven procedure uit te voeren kan de display gereset worden. De eerste keer wordt de signalering van het vetfilter gereset, de tweede keer de signalering van het koolstoffilter. In het geval de afzuigkap in de filterversie gebruikt wordt, moet de signalering voor het koolstoffilter ingesteld worden. inschakeling signalering koolstoffilter: koolstoffilter: De afzuigkap in de OFF stand zetten en tegelijkertijd de toetsen 2 en 3 gedurende 3" ingedrukt houden. De getallen "1" en "2" gaan 2" knipperen om aan te geven dat de signalering ingeschakeld is. [. . . ] Veiligheidsaanwijzingen voor de elektro-installateur elektro-installateur De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFC90500X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFC90500X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag