Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC50851X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC50851X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFC50851X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC50851X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFC50851X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1512 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EFC50851X (1512 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFC50851X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 50cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 65cm 65cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. [. . . ] Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Schakelaar ON/OFF snelheid Selectie snelheid 1 Selectie snelheid 2 Selectie snelheid 3 Schakelaar licht ON/OFF. Koppel voor ieder onderhoud eerst de afzuigkap af van het elektriciteitsnet. metalen vetfilters · De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Reinigen Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). De verzadiging van de koolstoffilter vindt plaats na een min of meer geprolongeerd gebruik en hangt af van het soort koken en de regelmaat waarmee de vetfilter wordt gewassen. In ieder geval moet de filter minstens om de 4 maanden (of als de aanwijzer verzadigde filters ­ indien aanwezig op het model in Uw bezit ­ deze noodzaak aangeeft) vervangen worden. Bevestig het koolstoffilter eerst met de achterste haken aan de behuizing van de kap. [. . . ] Boor in overeenkomst met de punten A en B en voer in elke opening een plug. Doe de schroeven in de punten A zonder deze volledig vast te draaien (laat circa 10 mm van de schroef buiten de muur). Alleen voor de afzuigversie: Bevestig de flens aan de kap en sluit een geschikte afvoerbuis aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFC50851X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFC50851X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag