Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC50800X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC50800X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFC50800X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFC50800X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFC50800X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4176 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFC50800X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden worden. Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. De bereikbare onderdelen kunnen bijzonder warm worden als deze tegelijkertijd met kookapparaten gebruikt worden. [. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw 1 wordt gedrukt, wordt de motor in- of uitgeschakeld. 6 snelheid kan worden gewijzigd van intensieve modus `h', knipperend display, naar normale modus `l'. Druk hiervoor gedurende 5 seconden op toets 5 (knip) terwijl de motor is uitgeschakeld. Wanneer de timer geactiveerd is, is er rechts onder in het display een knipperende punt zichtbaar. De elektrische toetsen op uw afzuigkap hebben geavanceerde functies die u helpen bij het onderhoud en het juiste gebruik van het product. Na iedere 40 gebruiksuren geeft de microprocessor, die het hart van het systeem vormt, via een knipperende "a" op het display aan dat de metalen vetfilters moeten worden gereinigd. Zo wordt de beste afzuiging en de beste hygiëne voor de omgeving gegarandeerd. Om het waarschuwingsbericht te wissen nadat de filters eenmaal zijn gereinigd, moet u, terwijl de kap volledig is uitgeschakeld, toets nr. Wanneer er op deze toets wordt gedrukt, zal de letter "a" op het scherm verschijnen en na 5 seconden weer verdwijnen. De microprocessor begint op dat moment de 40 uren opnieuw af te tellen, waarna er weer een nieuw waarschuwingsbericht zal worden gegeven. - Indicatie voor het vervangen van de koolstoffilters (indien aanwezig). Als de door u aangeschafte afzuigkap voor filtratie wordt gebruikt en dus koolstoffilters gebruikt voor de zuivering van de aangezogen dampen, moet de microprocessor van het elektronische systeem eerst worden meegedeeld dat deze een apparaat beheert, dat voor filtratie wordt gebruikt. [. . . ] Gebruik alleen halogeenlampjes van 12V -20W max - G4, en zorg ervoor dat u hen niet met de blote hand aanraakt. En cuanto a las medidas técnicas y de seguridad adoptar para la descarga de humo atenerse estrictamente a las reglas de las autoridades locales. Se declina todo tipo de responsabilidades, daños o incendios provocados por no leer atentamente las instrucciones indicadas en este manual. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFC50800X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFC50800X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag