Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFB60680BX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFB60680BX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFB60680BX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFB60680BX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFB60680BX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5447 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFB60680BX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. [. . . ] Een juist gebruik zonder gevaren wordt verkregen wanneer de maximale onderdruk in het vertrek niet hoger is dan 0, 04 mbar. Om elk risico te voorkomen moet een beschadigde voedingskabel door de fabrikant of door de technische servicedienst worden vervangen. worden; brandgevaar · Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. "LEt oP: de toegankelijke onderdelen kunnen erg warm worden als ze met kookap paraten worden gebruikt. " onDErHouD · Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen (brandgevaar). - 4Geurfilter W De filters kunnen niet gewassen en niet geregenereerd worden en dienen bij gebruik van de kap tenminste eens in de 4 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker te worden vervangen. W - vetfilters Z De filters moeten eens in de 2 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker gereinigd worden, en kunnen ook in de vaatwasmachine worden gewassen. gEbruiK · De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkapterwijl deze in werking is. Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. 14 bEDiEninGsELEMEntEn toets Functie a verhoogt de bedrijfssnelheid of verlaat de hoge snelheid met tijdsinstelling Door de toets 5 seconden aan te raken wordt de ontvanger van de afstandsbediening in- of uitgeschakeld. [. . . ] Druk 5 seconden op de toets H -> elektrische kookplaat, de ledbalk `snelheid' knippert 4 maal. Het type kookplaat kan worden gewijzigd en ook de sensor kan later opnieuw worden gekalibreerd door ongeveer 5 seconden op de toets H te drukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFB60680BX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFB60680BX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag