Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFA9673U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFA9673U. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFA9673U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFA9673U te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFA9673U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3175 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EFA9673U (6705 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFA9673U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij gebruik van verontreinigde olie kan nog makkelijker zelfontbranding ontstaan. Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het vervangen van de lamp, moet het apparaat spanningloos worden gemaakt (zekering in de huisinstallatie uitschakelen). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] Reset knop filters verzadiging indicatie: zie betreffende tekst op de volgende pagina's. In-/uitschakelen intensief-stand: Na 5 minuten intensief-stand schakelt de kap op de eerder ingestelde stand terug resp. Op de display verschijnt de letter P en de resterende tijd (punt "b" knippert), aan het einde klinkt een signaal. In-/uitschakelen Timer: bij alle standen kan een bepaalde tijd worden ingesteld (punt "a" "a"knippert), na afloop waarvan de kap wordt uitgeschakeld: De tijdschakeling is als volgt ingedeeld: stand 1: 20 minuten stand 2: 15 minuten stand 3: 10 minuten Op de display verschijnt de resterende werkingstijd, aan het einde klinkt een signaal. Deze functie kan uitgeschakeld worden door weer op de toets te drukken. Display Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. Deze afzuigkap beschikt over een inrichting die aangeeft wanneer de vetfilters gereinigd resp. Het koolfilter vervangen moet worden (bij gebruik als recirculatiekap met koolfilter). Deze kap wordt door de fabriek zonder koolfilter geleverd, daarom is de verzadigingsindicatie voor het koolfiter uitgeschakeld. Als de kap echter met koolfilter in gebruik wordt genomen, dan moet deze verzadigingsindicatie als volgt worden ingeschakeld: De wasemkap moet op "stand-by stand-by" stand-by ingesteld zijn. Zodra ook de LED-indicatie koolfilter C gaat branden is de verzadigingsindicatie ingeschakeld. Om de indicatie uit te schakelen: toets 3 en 4 tegelijk 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie koolfiter C uitgaat. Vervangen van het koolfilter toets 3 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie vetfilter F of koolfilter C niet meer knippert. Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker oordat uitvoeren, trekken. Om bij de vetfilters te kunnen komen, moet men eerst de externe afzuigpanelen eraf halen. De externe afzuigpanelen zijn met een systeem van pennen en haakveren op de kap gemonteerd, trek ze vastberaden eraf en haak ze los van het bevestigingskabeltje. De afzuigpanelen moeten even vaak worden schoongemaakt als de vetfilters (voor de schoonmaak wordt verwezen naar de paragraaf "Reiniging" op de volgende pagina's). Bij het weer monteren van de externe afzuigpanelen moeten de bevestigingskabeltjes ALTIJD weer worden vastgehaakt. Controleer dat de panelen goed op de kap zijn vastgehaakt (klemhaken). De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. [. . . ] Monteer de twee secties van de bovenste schachten (P+Q) direct op de steunstructuur van de kap, volgens het installatieschema (zie afbeelding hiernaast). Voor de filteruitvoering moeten de bovenste secties met de luchtgleuven naar boven worden geïnstalleerd. Indien men de kap in afzuiguitvoering wil gebruiken, dan kan men om esthetische redenen de schachtsecties omdraaien, op die manier kan men ze verbergen door de onderste schachtsecties te installeren. Zet de schachten omhoog en bevestig ze met 2 schroeven aan de steunstructuur (1 per zijde). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFA9673U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFA9673U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag