Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFA90600X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFA90600X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EFA90600X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EFA90600X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EFA90600X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5173 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EFA90600X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de wasemkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten die gas en andere brandstoffen toepassen. De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen toepassen. Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden worden. [. . . ] We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan te laten. Temperatuur alarm De kap is voorzien van een temperatuursensor die de motor inschakelt als de omgevingstemperatuur, in de buurt van de display, te hoog is. Deze toestand blijft voortbestaan totdat de temperatuur onder de alarmgrens daalt. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Motor ON/OFF Door op de knop te drukken start de afzuigkap op snelheid 1 Door op de knop te drukken terwijl de afzuigkap aan is, wordt deze uitgezet (OFF). Verhogen van de snelheid Door op de knop te drukken start de afzuigkap op snelheid 1 Door op de knop te drukken (met de afzuigkap aan) verandert de snelheid van de motor: Snelheid 1: op de display verschijnt het getal "1" Snelheid 2: op de display verschijnt het getal "2" Snelheid 3: op de display verschijnt het getal "3" Intensieve snelheid: op de display verschijnt het getal "4" (knipperend) De intensieve snelheid is verbonden aan een timer. De standaard tijd is 5', waarna de afzuigkap overschakelt op de snelheid 2. Om de functie uit te schakelen voordat de tijd verstrijkt, op toets 2 drukken en de afzuigkap schakelt over op snelheid 1, en op toets 1 drukken om de afzuigkap uit te schakelen. Timer snelheid Met deze functie wordt de timer ingesteld voor de geselecteerde snelheid (zuigkracht) en wordt geactiveerd door ongeveer 3 seconden lang op de toets 2 te drukken, als de tijd voorbij is gaat de kap uit. de instelling van de timer is als volgt ingedeeld: · Snelheid 1 - 20 minuten (op de display verschijnt het getal "1" en een kleine knipperende led) · Snelheid 2 - 15 minuten (op de display verschijnt het getal "2" en een kleine knipperende led) · Snelheid 3 - 10 minuten (op de display verschijnt het getal "3" en een kleine knipperende led) · Intensieve snelheid - 20 minuten (op de display verschijnt het getal "4" en een kleine knipperende led) Om de timer functie te verlaten druk op de toets 1 om de kap eerder uit te schakelen; druk op de toets 2 om terug te keren naar de voorgaande snelheid en instellingen, druk op de toets 4 om de Sensor modus te activeren. In het geval van een gelijktijdige signalering van beide filters, verschijnen op de display beurtelings de getallen "1" en "2". Door 2 keer de hierboven beschreven procedure uit te voeren kan de display gereset worden. De eerste keer wordt de signalering van het vetfilter gereset, de tweede keer de signalering van het koolstoffilter. [. . . ] Gebruik voor het reinigen een doek die u vochtig maakt met een beetje neutraal vloeibaar reinigingsmiddel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. Brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EFA90600X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EFA90600X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag