Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA6000. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EEWA6000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA6000 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EEWA6000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3066 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EEWA6000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geef de gebruiksaanwijzing aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Het apparaat mag uitsluitend aan een voeding worden aangesloten, waarvan de spanning gelijk is aan de spanning zoals genoemd op het typeplaatje (L)! De netstekker nooit aan de draad of het aansluitsnoer uit het stopcontact trekken. [. . . ] Niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur plaatsen of gebruiken. Nooit voedingsmiddelen of toevoegingen voor levensmiddelen in de waterkoker toevoegen. Gebruik het apparaat nooit met open deksel (C), omdat de automatische uitschakeling dan niet kan functioneren. De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijke en geschikt voor hergebruik. Verwijder de verpakkingsmaterialen volgens de markeringen bij het plaatselijke afvalverwijderingsdepot in de daarvoor voorziene containers. Het symbool op het product of de verpakking daarvan verwijst naar het feit dat dit product niet als regulier huishoudelijke afval te behandelen is, maar dat het bij een centraal afvalverwijderingsdepot voor het herbewerken of recyclen van elektrisch en elektronisch apparatuur afgegeven dient te worden. Als gevolg van uw bijdrage voor het op de juiste wijze verwijderen van dit product, helpt u mee het milieu en de gezondheid van u en uw medemens te beschermen. milieu en gezondheid worden door het op onjuiste wijze verwijderen in gevaar gebracht. Meer informatie over het recyclen van dit product treft u bij de gemeente aan of bij de organisatie waar u het product hebt gekocht. Voordat u de nieuwe waterkoker gaat gebruiken, dient deze om hygiënische redenen, zowel van binnen als van buiten met een vochtige doek afgenomen te worden. Als het water kookt of als de koker van de sokkel wordt genomen, schakelt het apparaat automatisch uit en dooft de bedrijfsindicatie. Als het verwarmingsproces onderbroken moet worden voordat de automatische uitschakeling in werking treedt, drukt u gewoon de AAN-/UIT-schakelaar (H) omhoog of neemt u de koker van de sokkel. Als u reeds verwarmd water nogmaals wilt verwarmen, drukt u de AAN-/UIT-schakelaar (H) weer omlaag. Als de koker met slechts weinig water is gevuld, verlengd de uitschakeltijd. [. . . ] 0 Na het ontkalken de waterkoker grondig met schoon water uitspoelen. Nooit ontkalkingmiddel in een emaillen gootsteen gieten en nooit een tweede keer gebruiken. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU richtlijnen: · Prima della prima bollitura non usare l'acqua per la preparazione di cibi. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EEWA6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EEWA6000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag