Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA3230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA3230. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EEWA3230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA3230 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EEWA3230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6909 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EEWA3230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BG CS DA DE EE EN ES FI FR HR HU IT LT LV NL NO • • • • • • • • • • • • • It Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire l'interno e l'esterno del bollitore con un panno umido. [. . . ] Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik. Vóór het eerste gebruikveegt u de binnen- en de buitenkant van de waterkoker schoon met een vochtig doekje. Zorg ervoor dat het waterpeil binnen de waterniveauaanduidingen blijft, en niet boven de aanduiding Max. Druk de AAN/UIT-schakelaar naar beneden; het indicatielampje gaat branden en de waterkoker wordt opgewarmd. Als het water kookt of als u de waterkoker van de voet haalt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Als u het proces wilt stoppen voordat het water kookt, drukt u gewoon de AAN/UITschakelaar omhoog naar de UIT-stand. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. U mag de waterkoker of voet nooit afspoelen onder de kraan of onderdompelen in water. Gebruik alleen een vochtige doek, zonder bijtende schoonmaakproducten, om de waterkoker af te vegen. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EEWA3230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EEWA3230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag