Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA3110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA3110. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EEWA3110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA3110 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EEWA3110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4016 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EEWA3110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de waterkoker in geen geval als deze gevallen is of als deze zichtbare beschadigingen heeft. Reparaties aan dit apparaat mogen alleen door vakbekwame deskundigen worden uitgevoerd. Als gevolg van ondeskundig uitgevoerde reparaties kan een aanzienlijk gevaar ontstaan. Neem in het geval van reparaties contact op met de klantenservice of een door de fabrikant erkende deskundige vakorganisatie. [. . . ] Neem in het geval van reparaties contact op met de klantenservice of een door de fabrikant erkende deskundige vakorganisatie. In de volgende situaties altijd de stekker uit het stopcontact trekken: ­ vóór elke reiniging en elk onderhoud. Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke handicap of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij het gebruik van het apparaat eerst hebben geleerd onder toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. ) wordt informatie aangegeven, die voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat van belang zijn. 0 Dit teken geeft u stapsgewijze informatie bij het bedienen van het apparaat. Na dit teken volgt verklarende informatie voor de bediening en het praktische gebruik van het apparaat. Tips en informatie voor economische en milieubesparend gebruik van het apparaat zijn met een klavertje vier aangegeven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is als gevolg van oneigenlijk gebruik of onjuiste bediening. Vergewis u ervan dat de waterkoker uitgeschakeld is voordat u hem van de sokkel neemt · De waterkoker uitsluitend in combinatie met de daarvoor bestemde sokkel gebruiken. Het volgende dient bij het gebruik van de Express ­ waterkoker in aanmerking genomen te worden: Vóór de ingebruikname dient erop gelet te worden dat de voeding of toevoer en de stekker droog zijn. de waterkoker en sokkel nooit onder stromend water reinigen of geheel in (afwas)water onderdonmpelen. De waterkoker regelmatig met schoon water omspoelen De buitenkant van het apparaat met een vochtige doek afnemen. Zeefinzet (B) voor het reinigen ontgrendelen door op de twee noppen (1) te drukken en eruit trekken. Voor het inzetten moet de zeefinzet omlaag gedrukt worden tot hij vastklikt. Mocht het toch roestdeeltjes vertonen, dan zijn dit slechts aan de oppervlakte liggende afzettingen. Het apparaat schakelt automatisch uit en de bedrijfsindicatie gaat uit wanneer het water kookt. Als u het verhittingsproces voor de automatische uitschakeling wilt afbreken, drukt u de AAN-/UIT-schakelaar (H) omhoog. Als de koker een te sterke kalklaag heeft, schakelt het apparaat uit voordat het water kookt. afhankelijk van de waterhardheid moet de waterkoker regelmatig worden ontkalkt. Gebruik hiervoor indien mogelijk milieuvriendelijke, voor edelstaal geschikte, ontkalkingmiddelen, zoals aangegeven door de fabrikant. [. . . ] Als de koker een te sterke kalklaag heeft, schakelt het apparaat uit voordat het water kookt. afhankelijk van de waterhardheid moet de waterkoker regelmatig worden ontkalkt. Gebruik hiervoor indien mogelijk milieuvriendelijke, voor edelstaal geschikte, ontkalkingmiddelen, zoals aangegeven door de fabrikant. 0 Eerst de waterkoker met water vullen en daarna een niet te sterke dosering van een standaard ontkalkingmiddel doseren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EEWA3110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EEWA3110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag