Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA3100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA3100. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EEWA3100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA3100 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EEWA3100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4016 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EEWA3100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Het gebruik De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met afvoer naar buiten , of de filtrerende versie, met luchtcirculatie Waarschuwing Attentie!Het apparaat niet aan het stroomnet aansluiten voordat de installatie voltooid is. Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. [. . . ] Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden worden. Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. De bereikbare onderdelen kunnen bijzonder warm worden als deze tegelijkertijd met kookapparaten gebruikt worden. Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is aangegeven in acht). Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Zorg altijd dat de lampjes in de kap aanwezig en goed gemonteerd zijn om het gevaar voor elektrische schokken te voorkomen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het apparaat of brand veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen uit deze handleiding wordt afgewezen. dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Afstand van 400mm aan te houden tussen het kookvlak en de eventueel op de kap aanwezige elementen. Zodra het paneel ongeveer 18cm vanaf het kookvlak zit, druk op de knop OFF “A” om de omhoog beweging van het paneel te stoppen, druk daarna op de Timer knop “F” en vervolgens op de knop OFF “A”. De kap zal de kalibratie van de opening en sluiting van het paneel uitvoeren (kleine bewegingen omhoog en omlaag). Werking In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken. We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan te laten. Knop voor de sluiting van het paneel / OFF Met deze knop wordt het paneel of helemaal gesloten of geblokkeerd op een middenstand tussen 18cm en 30cm vanaf het kookvlak. De kap gaat automatisch uit als de afstand van het paneel vanaf het kookvlak, bij het dichtgaan, minder dan 18cm wordt. Knop voor de opening van het paneel ON / en selectieknop snelheid (zuigkracht) 1 Met deze knop wordt het paneel tot hoogstens 30cm vanaf het kookvlak geopend, als de 18cm bereikt worden gaat de kap aan in de eerste snelheid (zuigkracht). Als de afstand bereikt wordt, door weer op de knop te drukken kan het paneel op een stand tussen de 18cm en max. Timer (10 minuten) Met deze knop kan de automatische uitschakeling van de kap (het paneel gaat dicht) en de snelheid (zuigkracht), na 10 minuten bedrijf, ingesteld worden. Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden). [. . . ] 10-11-12 De verzadiging van de koolstoffilter vindt plaats na een min of meer geprolongeerd gebruik en hangt af van het soort koken en de regelmaat waarmee de vetfilter wordt gewassen. In ieder geval moet de filter minstens om de 4 maanden vervangen worden. Het kan NIET gewassen of opnieuw gebruikt worden 20 ES - Montaje y modo de empleo Aténgase estrictamente a las instrucciones del presente manual. En cuanto a las medidas técnicas y de seguridad adoptar para la descarga de humo atenerse estrictamente a las reglas de las autoridades locales. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EEWA3100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EEWA3100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag