Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA1800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA1800. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EEWA1800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA1800 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EEWA1800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2973 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EEWA1800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geef de gebruiksaanwijzing aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Het apparaat mag uitsluitend aan een voeding worden aangesloten, waarvan de spanning gelijk is aan de spanning zoals genoemd op het typeplaatje (K)! De netstekker nooit aan de draad of het aansluitsnoer uit het stopcontact trekken. [. . . ] Niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur plaatsen of gebruiken. Nooit voedingsmiddelen of toevoegingen voor levensmiddelen in de waterkoker toevoegen. Gebruik het apparaat nooit met open deksel (D), omdat de automatische uitschakeling dan niet kan functioneren. De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijke en geschikt voor hergebruik. Verwijder de verpakkingsmaterialen volgens de markeringen bij het plaatselijke afvalverwijderingsdepot in de daarvoor voorziene containers. Het symbool op het product of de verpakking daarvan verwijst naar het feit dat dit product niet als regulier huishoudelijke afval te behandelen is, maar dat het bij een centraal afvalverwijderingsdepot voor het herbewerken of recyclen van elektrisch en elektronisch apparatuur afgegeven dient te worden. Als gevolg van uw bijdrage voor het op de juiste wijze verwijderen van dit product, helpt u mee het milieu en de gezondheid van u en uw medemens te beschermen. Meer informatie over het recyclen van dit product treft u bij de gemeente aan of bij de organisatie waar u het product hebt gekocht. Reeds verhit water nogmaals wilt verhitten, drukt u de AAN-/UIT-schakelaar (H) weer omlaag. Voordat u de nieuwe waterkoker gaat gebruiken, dient deze om hygiënische redenen, zowel van binnen als van buiten met een vochtige doek afgenomen te worden. Dit beveiligt het apparaat tegen oververhitting bij gebruik zonder water of het droogkoken bij ingebruikname met een geopende deksel. Als het apparaat per ongeluk zonder water in gebruik wordt genomen, is het automatisch tegen oververhitting beveiligd. Minstens met zo veel water vullen dat de waterstand van de waterstandindicatie (G) zichtbaar is, echter ten hoogste tot de maximale markering. Alleen op deze manier werkt de automatische uitschakeling op betrouwbare wijze. [. . . ] ­ na een bediening zonder water of met weinig water is het apparaat nog niet voldoende afgekoeld. De oplossing is geen geval laten koken, omdat er anders een overmaat aan schuim kan optreden. 0 Na het ontkalken de waterkoker grondig met schoon water uitspoelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EEWA1800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EEWA1800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag