Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEA130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEA130. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EEA130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEA130 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EEA130 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4796 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EEA130 (316 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EEA130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vóór onderhoud of reiniging controleren of het apparaat uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact getrokken is!Let erop dat het waterniveau niet onder de markering MIN (minimum) en niet boven de markering MAX (maximum) staat. 0 Zet de watertank weer in het apparaat en druk hem omlaag, zodat hij stevig zit. [. . . ] Als het apparaat lang niet gebruikt wordt, draai de zeefdrager er dan niet in. De stoom kan gebruikt worden om melk op te schuimen voor cappuccino of om vloeistoffen te verhitten. Het apparaat moet de bedrijfstemperatuur bereikt hebben (groene temperatuurindicatie afbeelding 1/C brandt continu). Het water wordt nu onder hoge druk door de gemalen espressokoffie geperst. Wacht tot het apparaat de bedrijfstemperatuur heeft bereikt en de groene temperatuurindicatie (afbeelding 1/C) continu brandt. De groene temperatuurindicatie (afbeelding 1/C) knippert en het apparaat begint stoom te produceren. Aan het begin kunnen er nog enkele druppels heet water uit het pijpje komen. Belangrijk: Het stoompijpje mag de bodem van de beker of kom niet raken, zodat de stoom goed naar buiten kan komen. 0 U stopt de stoomtoevoer door de draaiknop (afbeelding 1/E) weer naar rechts in de positie "· " te zetten. 0 Zet de opgeschuimde vloeistof neer en draai de stoomknop nog een paar seconden op het symbool . Om fijn, romig melkschuim te krijgen kunt u het best koele, magere melk gebruiken. Het is aan te bevelen het systeem elke dag voor de eerste en na de laatste espresso ca. 10 seconden lang zonder gemalen espressokoffie door te spoelen om te voorkomen dat er zich koffiedeeltjes kunnen vastzetten. Ga daarbij op dezelfde manier te werk als bij het zetten van espresso, maar zonder gemalen koffie. Schakel het apparaat voor elke reiniging uit en trek de stekker uit het stopcontact!Met de onderhoudshulp (afbeelding 1/H) kunt u de kop van het pijpje afschroeven voor het schoonmaken of ontkalken. Afdruiprooster en afdruipbakje Als de peilindicatie (afbeelding 1/R) boven het afdruiprooster staat, moet het afdruipbakje geleegd worden. Haal het afdruiprooster eruit en spoel het onder stromend water schoon (afbeelding 12). [. . . ] Als het apparaat dan weer niet werkt, neem dan contact op met onze klantendienst. Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EEA130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EEA130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag