Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDH97980W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDH97980W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EDH97980W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDH97980W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EDH97980W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13307 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EDH97980W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. - Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt. [. . . ] Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden. Indien het apparaat niet rechtop vervoerd is, laat het dan 12 uur staan voordat u het aansluit op de elektriciteitsvoorziening en het voor het eerst gebruikt, zodat de olie terug kan stromen naar de compressor. Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen. De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden. Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden. Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is. De kos1 ten voor het veranderen van de draairichting van de deur zijn voor u. speciale accessoires · Stapelkit Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger bovenop een wasmachine (60 cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te besparen. Afvoerset Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer Afvoerset om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een bak, sifon, gootsteen, enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden, het moet echter wel op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven zitten. Voetstuk met lade Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte te plaatsen, om ruimte over te houden om iets op te bergen (bijv. Trek de stroken plakband los van de binnenkant van de machine, bovenop de trommel. Elektrische aansluiting Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice. Het aansluitsnoer moet toegankelijk zijn na het installeren van de machine. Deur omkeren Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd. De draairichting van de deur mag alleen worden veranderd door een gekwalificeerd vakman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bedieningspaneel Lampje (Waterreservoir) Trommelverlichting Fijne pluizenfilters Pluizenfilters Vuldeur (omkeerbaar) Toets om de deur in de sokkel te openen Grove pluizenfilters Typeplaatje Pluizenfilter Ventilatierooster Deur warmtewisselaar Verstelbare pootjes Bedieningspaneel SYMBOOL BESCHRIJVING Programmakeuze Wol of Zijde Programmakeuze Wol Programmakeuze Zijde Minimale droogtegraad Gemiddelde droogtegraad Maximale droogtegraad Automatische droogtegraad Eindtijd (tijd tijdprogramma, tijd uitgestelde start) Cyclusprestatie, automatische droogtedetectie Lange anti-kreukbeveiliging Kinderslot Alarm Startuitstel SYMBOOL BESCHRIJVING Wol/ zijde niet selecteerbaar Droogfase Afkoelfase Anti-kreukbeveiligingsfase Voordat u de droger in gebruik neemt waarschuwing!Gebruik alleen producten die door de fabrikant geschikt zijn verklaard voor de droger; lees de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor gebruik Sorteren op onderhoudslabel: De onderhoudslabels betekenen: Drogen in de wasdroger in principe mogelijk Drogen op normale temperatuur Drogen op lage temperatuur Drogen in de wasdroger is niet mogelijk Belangrijk!Stop geen nat wasgoed in de machine als niet op het onderhoudslabel vermeld is dat het geschikt is om gedroogd te worden in een wasdroger. [. . . ] Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald. Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken. Zelf problemen oplossen Probleem 1) Mogelijke oorzaak Droger niet aangesloten op voeding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EDH97980W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EDH97980W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag